muzej-lovstva-lovacki-savez-vojvodine-naslovna-manifestacija2023-muzeji-za-10

Музеј ловства – Ловачки савез Војводине

Стална поставка Музеја ловства


Музеј ловства – Ловачки савез Војводине – У сталној поставци музеја налазе се изложени историјски предмети везани за грађу ловства и ловства као привредне делатности. У музеју су приказани експонати крупне и ситне дивљачи, односно ловне фауне Војводине. У трофејној дворани ловне фауне крупне дивљачи, изложено је 600 гајених врста: јелен обични, јелен лопатар, белорепи северно амерички јелен, дивља свиња, срна и муфлон, осим тога из едиције предатора Војводине изложени су: вук, шакал, лисиц, дивља мачка и јазавац, као и дермо-препарати ситне дивљачи: зец, фазан, јаребица, гугутка, препелица, грлица, дивља патка глувара, дивља патка крџа, дивља патка риђоглава, шумска шљука, голуб гривнаш, црна лиска и дивља гуска лисаста.

muzej-lovstva-lovacki-savez-vojvodine-trofejna-dvorana-manifestacija-muzeji-za-10

muzej-lovstva-lovacki-savez-vojvodine-naslovna-manifestacija-muzeji-za-10

Посебни програми


Еко типови јелена Војводине

Еко типови јелена Војводине у оквиру посебног програма музеја ловства Војводине биће представљени еко типови обичног јелена који живе у ловиштима Војводине и саставни су део биодиверзитета Војводине. Типови јелена ће бити приказани кроз дермопрепарате животне форме следећих типова:

  1. Јелен Делиблатске Пешчаре „Пешчарац“
  2. Ритски јелен Војводине
  3. Јелен из посавских шума Срема „Посавац“
  4. Варијитет Шкотски јелен из Срема

Представљања ловачких медаља и одликовања Ловачког савеза Војводине, Србије и Југославије у периоду од 1918-2022. године, ловачке марке од 1922-2022. године, ловачке разгледнице – дописнице, ловачка штампа 1880-1960. године

од 15. до 17. маја, од 18 до 24 часа

muzej-lovstva-lovacki-savez-vojvodine-lovacke-medalje-i-stampa-manifestacija-muzeji-za-10

muzej-lovstva-lovacki-savez-vojvodine-plakete-nagrade-manifestacija-muzeji-za-10

Трофејни срндаћи из Војводине

од 18 до 19. маја од 18 до 24 часа

У оквиру промоције музеја ловства биће представљене јавности трофеји срндаћа из најбољих ловишта Војводине – укупно 120 трофеја из 2023/24. године.

muzej-lovstva-lovacki-savez-vojvodine-predatori-manifestacija-muzeji-za-10

Радно време током Манифестације:

  • Осталим данима: од 07 до 14 часова

Адреса:

  • Јована Ђорђевића 4, Нови Сад

Сајт: Музеј ловства – Ловачки савез Војводине