Завичајни музеј Петровац на Млави

Стална поставка


Завичајни музеј Петровац на Млави – Сталну поставку чини археолошка поставка налаза с каснонеолитског локалитета Беловоде (5350–4600. године старе ере) и документарно-историјска изложба о настанку и развоју Петровца на Млави до почетка Другог светског рата.

Zgrada Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi
Завичајни музеј Петровац на Млави

Посебна пажња је посвећена животу људи на Беловодама кроз реконструкцију једне винчанске куће са предметима који су коришћени у свакодневном животу.

Дух винчанске културе представљен је артефактима од камена (окресаног и глачаног), животињских костију, затим, уметничких и технолошки висококвалитетних грнчарских производа, као и предметима религијског карактера које чине извесни типови посуда, антропоморфне и зооморфне фигурине, керамички жртвеници, амулети итд. са посебним освртом на металургију, која се на овим просторима одвија већ 7000 година. Беловоде су, за сада, најстарије налазиште у овом делу Европе, на коме је доказано рударство и металургија бакра.

Други сегмент Сталне поставке се односи на период формирања насеља на обалама Млаве и његов привредни, економски, друштвени и културни развој до средине XX века. На регулационом плану Петровца из 1928. године представљени су најбитнији објекти предратног Петровца који су данас сведочанство о локалној историји и културном наслеђу, док је на паноима, свеобухватно и тематски представљен живот града у тренутку његовог развоја и грађанског напретка: преко управе, трговине, заната, образовања, спорта, културних и хуманитарних удружења.

(Завичајни музеј Петровац на Млави, Српских владара 163)

Посебни програми


Међународни дан музеја


Изложба костима из серије „Немањићи – рађање краљевине“

18. мај у 20 часова

zavicajni-muzej-petrovac-na-mlavi-izlozba-kostima-iz-serije-nemanjici-muzeji-za-10
Изложба костима из серије „Немањићи – рађање краљевине“

Отварање изложбе костима из серије „Немањићи – рађање краљевине“. На изложби ће бити представљена владарска одећа, ратничка опрема, свечана одора, женске хаљине. Такође, биће изложене и реплике средњовековног оружја, оруђа и накита.

(у Галерији Завичајног музеја Петровац на Млави, ул. Српских владара 163)

Радно време у току Манифестације:

  • од 8 до 20 часова

Адреса: 

  • Завичајни музеј у Петровацу на Млави – Српских владара 163
  • Павиљон у дворишту „Старе основне школе“, Српских владара 180
  • Галерија „Kруг“, Српских владара 187, Петровац на Млави
  • Народна библиотека Ђура Јакшић, Радета Московлића 17

Сајт:  Завичајни музеј Петровац на Млави