Недеља музеја

Када је настала Недеља музеја?

На иницијативу Музејског друштва 1954. године широм тадашње Југославије, по при пут је организована Недеља музеја. Захваљујући националном комитету ИКОМ-а, постаје међународни програм.

Може се рећи да је Недеља музеја, сада већ давне 1977, године, утрла пут да се званично 18. мај прогласи Светским даном музеја.

Који је циљ Недеље музеја?

Како би се ојачала и развила музејска мрежа, предузете су активности усмерене ка популаризацији музеја и развијању музејске публике. Поред организованих групних посета, предузете су и промотивне акције са циљем свестране активизације музејског рада, пропагирање овог рада и заштиту споменика културе и прироних реткости.