Огранак САНУ у Новом Саду


Огранак САНУ у Новом Саду – Од оснивања Огранка САНУ изложбе су учестале и углавном су излагана сликарска и вајарска дела, уз неколико изузетака (нумизматика, археологија, архивски материјал). Током претходних година одржане су значајне изложбе.

Посебни програми Огранка САНУ у новом Саду


Огранак САНУ у Новом Саду и Народни музеј Панчево

Изложба Зоран Петровић – један век са нама

Отварање 13. маја у 12.00 часова

Изложба је приређена 2021. године у склопу обележавања стогодишњице од рођења уметника Зорана Петровића (1921-1996). Представља плод вишегодишњег подухвата у заштити уметничких предмета – слика и скулптура и уобличавању нове поставке Легата који се чува у Народном музеју Панчево. Конзерваторско-рестаураторски третман и истраживање, пратио је научно-истраживачки рад усмерен на уметнички опус свестраног аутора. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

На изложби су били заступљени предмети настали у оквиру различитих уметничких дисциплина и техника: слике, цртежи, барељефи, скулптуре од метала и пластичних маса, документарни (фотографије, каталози, позивнице, леци) и штампани материјал (репродукције илустрација, биографски детаљи о аутору и његовом раду одштампани на паноима и на платну), уз пројекцију документарних филмова о уметнику.

Иако је на основу временског распона подцртаног континуитетом изложеног стваралаштва и хронолошког оквира који покрива (1947-1990) имала обележје ретроспективне поставке, изложбу је одликовао наглашени проблемско-тематски карактер. Изворна поставка подељена на три концептуално-физичке подцелине у простору Галерије Народног музеја Панчево, добиће своју одговарајућу диспозицију и изглед примерен галерији „Платонеум“ у Новом Саду.

Изложбу су чинила три сегмента
Ликови

I просторија – парадигматична дела формативне (студентски и „војвођански“ период) и прекретничке фазе (Машине) у којима је сублимисана потрага, став и достигнуће до развића већине дисциплина у којима се потпуно изразио, уз документарни материјал. Видимо их као документе кретања са директном потврдом историјских збивања, стварања и деловања, садржаном и у сведочанствима о њима. Хронолошки оквир: 1947-1961.

manifestacija-muzeji-za-10-2022-sanu-ogranak-u-novom-sadu-zoran-petrovic-radovi

Универзум  „Зоран Петровић“

II просторија –– зрела фаза уметниковог опуса са нагласком на кружењу мотива и прожимању, надовезивању и међусобном утицају различитих уметничких дисциплина, специфичној митологији и светотворству Зорана Петровића обједињеној у поетици, симбиози књижевног и ликовног (Машинобалада, 1958-1966), и животног у односу према завичају (Село Сакуле а у Банату).

Атеље

III просторија  – инсценација атељеа/простора за рад, у дијалогу са документарним филмовима о аутору.

13-20. мaj 2022. године,

од 8 до 20 часова

(Огранак САНУ, Николе Пашића 6, Нови Сад)

О Зорану Петровићу


Дана 7. априла 1921. године у Сакулама рођен je Зоран Петровић, академски сликар, цртач, скулптор, писац, професор на Академији ликовних уметности у Београду, свестрана личност – а  уједно велики човек, уметник развијене имагинације и радозналог слободног духа, чије разгранато и слојевито стваралаштво, као и однос према студентима и колегама, показују снажан хуманистички етос.

Гимназију завршава у Панчеву 1943. године, касније се придружује „илегалцима” (народно-ослободилачкој борби) поставши референт за културу и члан драмске секције Пропагандног одељења III  Армије.  Ликовну академију са специјалним течајем на сликарском одсеку, завршио је у класи професора Ђорђа Андрејевића Куна 1949. године. Током 50-их година ХХ века, постао је један од протагониста културне и уметничке сцене у Југославији, нарочито у Београду и Војводини, стварајући своја снажна и сугестивна платна и скулптуре, обликујући генерације нових уметника кроз свој педагошки рад на Академији ликовних уметности у Београду, учествујући у раду војвођанских ликовних колонија, пишући књиге и сценарије за филмове.

manifestacija-muzeji-za-10-2022-sanu-ogranak-u-novom-sadu-zoran-petrovic-slikar-i-profesor

Кључни појам његове уметности је машина  

Кад је у питању стилско одређење и дефинисање природе предметне уметности можемо увидети распон између фантастике и апстракције, понекад амбивалентно помирених у јединствену ознаку. Овоме можемо придодати асоцијативност као константно обележје у његовом опусу. Неодвојиви принцип у свим фазама након утврђивања стилско-поетичко јединства и даљег индивидуалног истраживања у оквиру сопственог курса, у токовима умереног и високог модернизма .

Панчевачки легат (додељен 1989. године) којем је својевремено стицајем околности придодат и легат из Сакула (уметничка дела и документарни материјал из Галерије у уметниковој кући) сведок је богатства имагинације и свестраности легатора. Једног света који је створио својим ликовним и литерарним радом и животом обично-необичног човека, и управо обухвата његов век стварања готово целовито од 1947-1992/3. Корпус садржи више од три стотине педесет слика, цртежа, скултура, графика, колажа, акварела и рељефа уз вредан документарни материјал.

Радно време у току Манифестације:

  • од 08 до 20 часова

Адреса:

  • Николе Пашића 6, Нови Сад

Сајт: Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Новом Саду