Међународни дан музеја

Шта је међународни дан музеја?

Међународни дан музеја је веома важан и посебан дан у међународној музејској заједници. Обележен је први пут пре 45 година, тачније 1977. године и од тада се редовно организује и одржава сваког 18.маја, или око овог датума. Ова манифестација има за циљ да у музеј доведе све узрасте. Универзалност и приступ за све је једна од главних вредности овог догађаја. Сваке године, тема Међународног дана музеја је потпуно јединствена и другачија и пружа могућност музејима да направе програм и ускладе садржај на задату тему коју интерпретирају на свој, уникатан начин.

Зашто се одржава дан музеја?

Главни и основни циљ овог дана је повећање свести јавности о улози коју музеји као важне културне институције имају у развоју друштва. О томе да се циљ овог музејског интернационалног дана полако остварује, односно да се подиже свест о музејима као веома важним средствима културне размене, сарадње и развоја међусобног разумевања, можда најбоље сведочи чињеница да у овој манифестацији учествују музеји из око 158 земаља, као и да се сваке године број учесника расте. Још један од циљева јесте и тај да се у Манифестацију укључи што већи број музејских и сродних институција како би култура постала приступачнија, занимљивија и популарнија.

Међународни дан музеја у Србији