Музеј у Белој Цркви

Стална поставка


Музеј у Белој Цркви – Стална музејска поставка се данас простире на спрату објекта, на површини од 216 м2, у овиру које су изложени најрепрезентативнији предмети из

  • Ликовне,
  • Историјске,
  • Археолошке збирке и
  • Збирке Примењене уметности.

На улазу у сталну поставку посетиоци се најпре сусрећу са историјом музеја и музејске делатности у Белој Цркви која датире од 1877. године и сматра се најстаријом на простору Војводине. У засебној просторији је изложен археолошки материјал, предстваљен хронолошки према периодизацији од неолита до позне антике (период Сармата), са назнакама локалитета на којима је пронађен.

Сликарство је заступљено у две изложбене сале од којих су у једној постављене иконе српског и румунског православља XVIII и XIX века, док је у суседној сали изложено портретно сликарство XIX века. У оквиру поставке, акценат међу изложеним предметима је стављен на групу материјала који се односи на историју Банатске војне границе, њено трајање и укидање 1872. године. У засебној просторији су изложени предмети који се односе на присуство руске емиграције, као и рад и деловање Руских кадетских корпуса у Белој Цркви.

Посебни програми – Музеј у Белој Цркви

Изложба рељефа: „Stories we tell“

14.5.2022.  у 19 часова

У оквиру манифестације, 14.5.2022. године са почетком у 19 часова ће бити отворена изложба рељефа „Stories we tell“ ауторке Тамаре Драган. Ауторка се у оквиру свог стваралаштва бави питањем простора у станишту скулптуре који новим циклусом радова редефинише у форми асоцијативног, повезујући стваралачку енергију са животним емпиријским моментима.

Радно време у току Манифестације: 

  • од 8:30 до 13:30
  • субота 14.05.2022. од 10 до 20

Адреса: 

  • 1. октобра 38, Бела Црква

Сајт: Музеј у Белој Цркви