Музеј Крајине у Неготину

Стална поставка Музеја Крајине у Неготину


Централна зграда

Музеј Крајине у Неготину основан је 1934. године. Стална поставка у централној згради Музеја, која је изложена у приземљу и на спрату, прати историјски развој Неготинске Крајине од најстаријих времена до 20. века и  представљена је кроз експонате из археолошке, етнолошке, историјске и уметничке збирке.

Археологија Музеја Крајине представљена је једним мањим делом у лапидаријуму, где је изложен део архитектонске и сакралне пластике и већим делом у приземном делу зграде, где је путем презентације највреднијих археолошких експоната приказан  период од палеолита до касног средњег века.

Музејска поставка на спрату представљена је кроз експонате из етнолошке, историјске и уметничке збирке, a обухвата период с краја 19. и почетка 20. векa.

Етнолошку поставку чине оне теме које представљају само језгро традиционалне културе Неготинске Крајине: занати, занимања, уређење куће, обичаји и народнa ношњa.

Историјски периоди представљени су хронолошки преко историјских предмета и помоћног музејског материјала. Тако у првом делу посетиоци могу видети експонате који се односе на привредни развој Крајине, 13. пешадијски пук и период између два светска рата. У другом делу историјске поставке представљени су експонати који нам илуструју период Балканских ратова и Првог светског рата.

Спратни део поставке обогаћен је уметничким сликама. Изложени су портрети истакнутих личности 19. века.

(Музеј Крајине, Вере Радосављевић 1)

Мокрањчева кућа


Стална поставка у Мокрањчевој кући налази се на спрату, распоређена је у четири просторије које су међусобно повезане. Са великог трема улази се у највећу просторију у кући. На зидовима се налазе панои на којима је представљена краћа биографија истакнутог композитора. Кроз изложена документа, преписку и личне предметe може се пратити живот и стваралаштво Мокрањца од првих дана до краја живота. У истој просторији приказана је Мокрањчева радна соба. Реконструисана је оригиналним намештајем и личним предметима уметника.

У другом делу куће налази се оџаклија или огњиште, место одакле се кућа грејала и које је служило за припремање хране.

Просторија која се налази у источном делу куће представља трпезарију, а у западном делу куће смештена је соба која је амбијентално уређена тако да представља собу за одмор са клавиром.

(Мокрањчева кућа, Војводе Мишића 10)

Мокрањчева кућа

Музеј Хајдук Вељка


Музеј Хајдук Вељка смештен је у кући оборкнеза неготинског из 19. века – конаку кнеза Тодорчета. У приземљу се налазe део етнолошке и историјске поставке. Етнолошка поставка представљена је експонатима традиционалног виноградарства и винарства с краја 19. и почетка 20. века, а историјска је представљена  документима из Првог српског устанка.

Музејска поставка, на спратном делу Тодорчетовог конака, распоређена је у три просторије. У првој просторији налазе се портрети Хајдук Вељка Петровића различитих аутора, као и књижевна дела инспирисана Хајдук Вељком.

У другој просторији налази се огњиште или оџаклија, у којој се налазе експонати из етнолошке збирке, предмети покућанства који дочаравају амбијенталну слику старе градске куће из 19. века. У трећој просторији изложени су оруђе и оружје из Првог српског устанка.

(Музеј Хајдук Вељка, Станка Пауновића 17)

Музеј Хајдук Вељка

Посебни програми Музеја Крајине


Изложба: „Mosaic image – мозаици“ у Музеју Крајине

14. мај у 19 часова

Слике и објекти аутора Оливере Гаврић Павић и Ивана Павића. Разматра поетске сличности и различитости, међусобне утицаје између мозаика као технике монументалног сликарства и штафелајне слике, односно осталих сликарских техника. Такође се успостављају паралеле између мозаика, рељефа и скулптуре.

Разматрање ових релација је логично уследило након дугогодишњег бављења различитим сликарским и вајарским техникама. Тачније, сваки од два аутора је градећи сопствени ликовни свет прешао границе датог медија и упловио у неки други. Дела која су одабрана за изложбу речито говоре о значају ауторске идеје која се суштински не мења већ се управо допуњује изражавањем у различитим медијима.

muzeji-za-10-muzej-krajine-u-negotinu-izlozba-mosaic-image-slike-mozaici-i-crtezi-ivan-pavic-i-olivera-gavric
Изложба: „Mosaic image – мозаици“

О томе говоре и сами аутори анализирајући сопствени уметнички опус на предавањима која су одржана у Атини, Бечу и Газиантепу у оквиру Међународних конгреса мозаичара. Делови ових предавања са фотографијама приказани су на изложби у форми плаката.

(Музеј Хајдук Вељка, Станка Пауновића 17)

Креативна радионица: „Каменчић по каменчић мозаик“

18. мај у 12 часова

Биће организована са ученицима нижих разреда основних школа из Неготина и околине. Малишани ће у оквиру радионице, на већ припремљеним шемама, ређати каменчиће и формирати своје мозаике. Циљ радионице, чији су аутори кустос педагог Сања Радосављевић и музејски водич Весна Јањић, је развијање интелектуалних и креативних способности код деце уз упознавање елемената мозаика.

muzeji-za-10-muzej-krajine-u-negotinu-radionica-kamencic-po-kamencic
Радионица: „Каменчић по каменчић“, мозаикa, Музеј Крајине у Неготину
Учествовањем у радоници деца развијају фину моторику, моћ запажања, уче се стрпљењу, међусобној сарадњи и важности тимског рада.

(Музеј Хајдук Вељка, Станка Пауновића 17)

Радно време током Манифестације:

  • од 8 дo 18 часова
  • 14.маја од 8 до 21 час

Адреса:

  • Музеј Крајине – Вере Радосављевић 1,
  • Мокрањчева кућа – Војводе Мишића 10, 
  • Музеј Хајдук Вељка – Станка Пауновића 17.

Сајт: Музеј Крајине у Неготину