Савремена галерија Зрењанин


Савремена галерија Зрењанин сакупља, чува, систематски истражује и излаже уметничка дела југословенске и српске послератне уметности настала углавном у Уметничкој колонији Ечка. Током времена у Уметничкој колонији Ечка је боравио велики број значајних српских и југословенских уметника, а фонд се богатио и донацијама државних институција међу којима је најзначајнија донација Савезног извршног већа 1963. године.

На овај начин у фонд су ушла и дела уметника који нису боравили у колонији (Бета Вукановић, Стојан Аралица, Петар Лубарда, Владислав Шиља Тодоровић, Август Чернигој, Фердинанд Кулмер и други). Политиком прикупљања и образовања збирке, која данас садржи око две хиљаде осамсто уметничких предмета уметника из бивше Југославије и иностранства, није омогућено само праћење рада колоније у Ечки већ је добијен преглед савремене ликовне уметности Југославије (и Србије) од 1946. године до данас. 

Посебни програми Савремене галерије Зрењанин


Изложба УМЕТНОСТ ЗА СВЕ: СИНТЕЗА У ЗРЕЊАНИНУ И ОКОЛИНИ

од 9.маја до 22.јуна
Савремена галерија Зрењанин – Изложба ће мапирати и објаснити потребу за удруживањем облика ликовне уметности са облицима радне и животне средине у Зрењанину и околини. Уз паралелно излагање скулптура из фонда Савремене галерије Зрењанин и фотографија скулптура које су постављене у кругу зрењанинских фабрика и јавних установа чији су аутори значајни уметници мапираће се и објаснити подстицај Савремене галерије Зрењанин односно Уметничке колоније Ечка на стварање оваквог облика синтезе.

Ова изложба је учинила покушај да се укаже на неке успелије покушаје синтезе који су се зачели у Војводини паралелно са оснивањем уметничких колонија током пeдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa.

Кустос изложбе је Славица Жарковић

(Савремена галерија Зрењанин, Трг слободе 7, Зрењанин)

Savremena galerija Zrenjanin - zgrada galerije
Зграда Савремене галерије Зрењанин

 

Savremena galerija Zrenjanin -izložbeni prostor -
Простор Савремене галерије Зрењанин

Радионица за децу МОЈА СКУЛПТУРА

14. мај од 18 до 20 часова

Израда скулптура од кинетичке глине. Радионицу води Јелица Миливојев

(Савремена галерија Зрењанин, Трг слободе 7, Зрењанин

)

Радно време у току Манифестације:

  • од 08 до 20 часова
  • 14. маја од 18 до 22 часа

Адреса:

Трг слободе 7, Зрењанин

Сајт: Савремена галерија Уметничке колоније Ечка