Завичајни музеј Петровац на Млави

Стална поставка


Завичајни музеј Петровац на Млави – Сталну поставку чини археолошка поставка налаза с каснонеолитског локалитета Беловоде (5350–4600. године старе ере) и документарно-историјска изложба о настанку и развоју Петровца на Млави до почетка Другог светског рата.

Zgrada Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi
Завичајни музеј Петровац на Млави

Посебна пажња је посвећена животу људи на Беловодама кроз реконструкцију једне винчанске куће са предметима који су коришћени у свакодневном животу.

Дух винчанске културе представљен је артефактима од камена (окресаног и глачаног), животињских костију, затим, уметничких и технолошки висококвалитетних грнчарских производа, као и предметима религијског карактера које чине извесни типови посуда, антропоморфне и зооморфне фигурине, керамички жртвеници, амулети итд. са посебним освртом на металургију, која се на овим просторима одвија већ 7000 година. Беловоде су, за сада, најстарије налазиште у овом делу Европе, на коме је доказано рударство и металургија бакра.

Други сегмент Сталне поставке се односи на период формирања насеља на обалама Млаве и његов привредни, економски, друштвени и културни развој до средине XX века. На регулационом плану Петровца из 1928. године представљени су најбитнији објекти предратног Петровца који су данас сведочанство о локалној историји и културном наслеђу, док је на паноима, свеобухватно и тематски представљен живот града у тренутку његовог развоја и грађанског напретка: преко управе, трговине, заната, образовања, спорта, културних и хуманитарних удружења.

(Завичајни музеј Петровац на Млави, Српских владара 163)

Посебни програми

Отварање изложбе: „Култура лова – донсо у традицији Бамана Музеја афричке уметности из Београда“

14. мај 2022. у 20 часова

14. маја у Галерији Завичајног музеја Петровац на Млави у 20.00 часова предвиђено је отварање изложбе Култура лова – донсо у традицији Бамана Музеја афричке уметности из Београда. Изложба Култура лова – донсо у традицији Бамана представља организацију, етику, веровања и посебан статус ловаца у друштву на основу избора предмета које су сакупили др Здравко Печар и Веда Загорац у Малију и другим земљама западне Африке 1960-их и 70-их година. Донсо је традиционални назив за ловца у култури баманаског народа, појам који је подразумевао велико знање појединца о природној средини, њеној флори и фауни, као и изузетну издржљивост, храброст и вештину у лову. Део духовне културе и идентитета донсоа било је и заједничко веровање у митска бића, божанства која су чувари шуме и грмља и заштитници ловаца, као и старо баманско религијско схватање да је сав свет прожет животном енергијом ниама.

(Галерија Завичајног музеја Петровац на Млави, Српских владара 163)

Пролећна изложба УЛУП-а

14. мај од 20.00 до 00.00 часа

Изложба радова чланова Удружења ликовних уметника Петровца. Галерија „Kруг“.

( Галерија „Kруг“, Српских владара 163)

Izložba ULUP-a u Galeriji "Krug", Zaičajni muzej Petrovac na Mlavi
Изложба УЛУП-а у Галерији „Круг“

Радионица Удружења гљивара и љубитеља природе „Вилино коло“

14. мај од 20.00 до 00.00 часа

udruzenje-gljivara-i-ljubitelja-prirode-vilino-kolo-zavicajni-muzej-petrovac-na-mlavi-muzeji-za-10
Удружење гљивара и љубитеља природе „Вилино коло“

(Народна библиотека Ђура Јакшић,Радета Московлића 17)

Одред извиђача „Млава“ – Радионица „Укуси света“

Одред извиђача „Млава“

(Павиљон у дворишту старе основне школе, Српских владара155/8)

Презентација: „Музеји жена“

18. мај у 13.00 часова

Презентација на тему моћи музеја под називом Музеји жена. Потребно нам је да жене и њихови доприноси историји и култури током прошлости буду препознати, уважени и представљени као део нашег заједничког наслеђа, јер само тако можемо истински охрабрити жене и креирати нову, потпунију представу о свом историјском и културном идентитету која афирмише идеју хуманог друштва у којем се сусрећу различити интереси и перспективе.

(Галерија Завичајног музеја – Петровац на Млави, Српских владара 163)

Радно време у току Манифестације:

  • од 8 до 20 часова
  • у суботу 14. маја од 20 до 00 часова.

Адреса: 

  • Завичајни музеј у Петровацу на Млави – Српских владара 163, 12300 Петровац на Млави
  • Павиљон у дворишту старе основне школе, Српских владара155/8
  • Галерија „Kруг“, Српских владара 163, 12300 Петровац на Млави
  • Народна библиотека Ђура Јакшић,Радета Московлића 17


Сајт:  Завичајни музеј Петровац на Млави