Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici

Музеј Срема у Сремској Митровици


Стална поставка Музеја Срема у Сремској Митровици

Историјска поставка: „Срем кроз векове“

Музеј Срема у Сремској Митровици представља своју сталну историјску поставку СРЕМ КРОЗ ВЕКОВE која је смештена у градском језгру Сремске Митровице. Налази се у Улици Вука Караџића 3 у објекту подигнутом у другој половини 18. века који има статус споменика културе.

Поставка СРЕМ КРОЗ ВЕКОВЕ презентује изузетно богату прошлост простора између Саве и Дунава, од краја 12. до половине 20. века. На њој посетиоци, посредством музејских предмета од посебног историјског значаја, проверених естетских вредности и високог степена документарности, уз коришћење савремених музеолошких достигнућа, могу да упознају историјску прошлост Срема у четири државно правне заједнице којe су се у том временском периоду формирале на његовом простору.

Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici
Музеј Срема

 

 

Лапидаријум

Хoдник и двoриштe Mузeja Срeмa нa Tргу Свeтoг Стeфaнa 15 су излoжбeни прoстoр кaмeних спoмeникa, вeћинoм из римскoг пeриoдa. Нeки oд oвих спoмeникa су прикупљeни joш у 19. вeку. Вeћинa их je, мeђутим, прoнaђeнa приликoм случajних кoпaњa у привaтним двoриштимa или нa њивaмa у oкoлини грaдa, aли истo тaкo и приликoм aрхeoлoшких истрaживaњa.

У oвoм прoстoру сe мoгу видeти кaкo нaдгрoбни спoмeници, пoпут стeлa-нaдгрoбних плoчa сa oчувaним прeдстaвaмa пoкojникa и нaтписa,  тaкo и  дeсeтaк сaркoфaгa рaђeних у мeрмeру и крeчњaку. Сaркoфaзи су бoгaтo укрaшeни билo прeдстaвaмa пoкojникa, зaтим фaнтaстичним живoтињaмa, Гeниjимa, лaвoвимa или сцeнaмa из митoлoгиje пoпут фрaгмeнтa прeдњe стрaнe сaркoфaгa сa сцeнoм из митa o Aпoлoну и Maрсиjи.

(Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15, Сремска Митровица)

Природњачка поставка Музеја Срема

Показује разноврсност материјала Природњачке збирке и  конципирана је у исто време и тематски, према врстама предмета и хронолошки.

Минеролошко-петролошки део збирке, као временски најстарији, представљен је разним врстама стена и минерала углавном са подручја Фрушке горе.

Палеонтолошки део је презентован остацима фауне из периода Панонског мора, док је период леденог доба престављен фосилним остацима крупних плеистоценских сисара. Централни део је свакако  резеврисан за јединствен споменик природе, лобању са роговима изумрле врсте џиновског јелена, једини палеонтолошки предмет на територији Србије који је заштићен законом. Ове године ће бити изложена копија поменутог предмета.

Сам крај поставке приказује најмлађу научну дисциплину, археозоологију и скелетне остатке дивљих и домаћих животиња који су нађени на археолошким локалитетима Сирмијума и средњевековне Митровице.

Новина у односу на прошлу годину је и табеларни преглед геолошке историје земље, великог формата постављен на улазном зиду, изнад минеролошко-петролошког дела.

Посебни програми Музеја Срема


Мини радионица „МОЈ ПЕЋИНСКИ ЦРТЕЖ“ 

14.мај од 18 до 24 часа

17.мај од 12 до 13 часова

19.мај од 12 до 13 часова

Сви посетиоци током Ноћи музеја, а првенствено деца током посебних радионица, имаће могућност да угљеним бојама, кредом и темпером уз помоћ изломљених гранчица, на импровизованој „пак-папирној пећини“ великог формата, у помало незгодним положајима, нацртају свој први пећински цртеж.

Друга варијанта предвиђена за најмлађу децу је цртање за столом, на мањем формату пак-папира који ће сами изгужвати, а затим на њему стварати своја мини ремек дела.

Враћамо се у далеку прошлост, на веома једноставан и примитиван живот праисторијског човека, на његово пећинско окружење, са посебним акцентом на део који је био револуционарно достигнуће, толико велико и значајно да је представљало зачетак уметности.

Примитивним техникама, уз кратко предавање и приказ најистакнутијих примера пећинског сликарства (посебан осврт на једини цртеж откривен у Србији) покушаћемо да дочарамо уметност палеолитског човека.

Сви посетиоци током Ноћи музеја, а првенствено деца током посебних радионица, имаће могућност да угљеним бојама, кредом и темпером уз помоћ изломљених гранчица, на импровизованој „пак-папирној пећини“ великог формата, у помало незгодним положајима, нацртају свој први пећински цртеж. Друга варијанта предвиђена за најмлађу децу је цртање за столом, на мањем формату пак-папира који ће сами изгужвати, а затим на њему стварати своја мини ремек дела.

Место: Природњачка поставка

задужена: мр Драгана Недељковић, музејски саветник, палеонтолог

(Музеј Срема, Вука Караџића бр.3, Сремска Митровица)

Mini radionica u Muzeju Srema, Manifestacija Muzeji za 10, Moj prvi pećinski crtež
Мој први пећински цртеж – мини радионица у Музеју Срема у Сремској Митровици

Предавање о архитектури старе Митровице

15.мај у 19 часова

Предавање Емилије Теодоровић  

(Музеј Срема, Вука Караџића бр.3, Сремска Митровица)

МОЋ СИРМИЈУМА – ИЗЛОЖБЕ у Музеју Срема


Изложба: „РУКЕ У ГЛИНИ“ у Музеју Срема

14.мај у 18 часова

Аутор изложбе је Звездана Штимац.

Изложба керамичарских радова Звонка Штимца, Митровчанина који поред свог сталног посла, проналази лепоту и инспирацију у глини од које прави различите посуде и предмете на различите начине, дужи низ година. Такође, изучава и испробава начине украшавања. Овом изложбом се открива таленат једног од грађана Сремске Митровице.

(Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15, Сремска Митровица)

Muzeji za 10, Muzej Srema, Izložba "Ruke u glini"

ИЗЛАГАЊЕ КОПИЈЕ ГЛАДИЈУСА НА ПОСТАВЦИ, У ДЕЛУ О РИМСКОЈ ВОЈСЦИ

17.мај у 18 часова

Владимир Божовић је поклонио Музеју Срема савремену копију римског мача типа гладијус. Тај гладијус ће бити изложен на делу сталне археолошке поставке који је посвећен римској војсци као илустрација римског наоружања. Након свечаног отварања овог додатка поставци кустос Јасмина Давидовић, ко-аутор изложбе ће у 18,оо и 20,оо вршити стручно вођење у томе делу поставке о римској војсци.

(Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15, Сремска Митровица)

ИЗЛОЖБА ПАНОНСКЕ КЕРАМИКЕ СА ПРЕМАЗОМ

18.мај у 18 и 20 часова стручно вођење кустоса аутора.

Аутор изложбе и каталога је Јасмина Давидовић.

Изложба је посвећена посебном типу римске керамике која је рађена локално и издвојила се, првенствено као имитација тера сигилата облика али и  по специфичном премазу који може бити глачан или мат. Ова врста керамике је предмет проучавања у последњих неколико година римских керамичара у више земаља у окружењу. Ово ће бити прва изложба овог типа керамике у Србији. 

(Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15, Сремска Митровица)

Izložba o keramici, Muzej Srema, Manifestacija muzeji za 10

МОЋ СИРМИЈУМА – ПРЕДАВАЊА у Музеју Срема


ПРЕДАВАЊЕ О РИМСКОМ НАОРУЖАЊУ

17.мај у 19 часова

 Ученик основне школе КОНСТАНТИН СТЕВАНОВИЋ ће у оквиру програма ‘Млади љубитељи археологије у Музеју Срема’ одржати своје треће предавање о римском наоружању са посебним освртом на римски мач типа гладијус.

(Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15, Сремска Митровица)

РИМСКИ РИТУАЛИ ПРИЛИКОМ САХРАЊИВАЊА ПОКОЈНИКА

20.мај од 10 до 21 час

СНИМЉЕНО ПРЕДАВАЊЕ кустоса Јасмине Давидовић које ће се пуштати на видео биму читавог дана у размаку од два сата. Предавање је о ритуалима приликом сахрањивања покојника са посебним освртом на материјал пронађен у Сирмијуму кроз различите периоде и на различитим некрополама Сирмијума.

(Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15, Сремска Митровица)

РИМСКО СТАКЛО СА ЛОКАЛИТЕТА 26 ПОВОДОМ СВЕТСКЕ ГОДИНЕ СТАКЛА

20.мај од 18 до 22 часа

СНИМЉЕНО ПРЕДАВАЊЕ Звездане Штимац.

Музеј Срема ће овим предавањем учествовати у обележавању светске године стакла. Предавање ће обухватити стакло које је пронађено на северозападној некрополи која се везује за Светог Синерота (локалитет 26).

Поред снимљеног материјала који ће се приказивати на видео биму предавач ће у 18,оо и 20,оо часова радити стручно вођење о  стаклу изложеном на сталној археолошкој поставци.

(Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15, Сремска Митровица)

МОЋ СИРМИЈУМА – РАДИОНИЦЕ


РАДИОНИЦА ЧИТАЊА НАТПИСА НА ЛАТИНСКОМ У МУЗЕЈУ СРЕМА

14.мај од 18,30 до 22,30 часова

Радионицу води Звездана Штимац.

Под насловом Хајде да се упознамо са латинским језиком на споменицима у Лапидаријуму Музеја Срема организујемо радионицу путем које учимо о историји и археологији Сирмијума!

Посетиоци ће имати прилику да чују причу о споменицима у Лапидаријуму Музеја Срема и да се након радионице и сами позабаве тумачењем изабраних споменика.

(Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15, Сремска Митровица)

Radionica čitanja latinskih natpisa, Muzej Srema, Manifestacija muzeji za 10
Радионица читања натписа латинских натписа у Музеју Срема током Манифестације Музеји за 10

ИГРА СА ЛАТИНСКИМ ПОЈМОВИМА

14.мај од 19 часова

Игра је замишљена као стона игра са таблом, пионима, коцкицом и картицама на којима је по једна латинска реч са једне стране, а објашњење те речи на другој страни. Сваки пут кад пион дође на поље латинска реч играч узима картицу и учи све играче нову реч и задржава картицу. Ко има највише латинских речи је победник.

Игру је осмислила Јасмина Давидовић по узору на фејсбук игру са локалитета Виндоланда у Великој Британији.

(Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15, Сремска Митровица)

РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ – КАКО СЕ ПРАВИ РИМСКИ МАЧ

17.мај од 16 до 20 часова

Радионицу води Звездана Штимац.

Деца ће се на занимљив и интерактиван начин упознати са гладијусом односно римским мачем. Правиће реплике гладијуса од картона на основу шаблона израђеног на основу реплике која ће се у току истог дана представити јавности. Своје гладијусе ће моћи да израђују од картона различитих боја и да их украшавају како желе. На овај интерактиван начин ће се упознати са једним делом римске војне опреме.

(Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15, Сремска Митровица)

 

Радно време током Манифестације:

  • од 10 до 22 часа

Радно време током Европске ноћи музеја

  • од 18 до 24 часа

Адреса: Вука Караџића 3, Сремска Митровица


Сајт: Музеј Срема у Сремској Митровици