Музејска збирка Народног универзитета Трстеник

Стална поставка Mузејске збирке Народног универзитета Трстеник


Музејска збирка Народног универзитета Трстеник постоји од 1983. године у оквиру Народног универзитета Трстеник. У почетку, Музејска збирка је своје канцеларије имала у просторијама Народног универзитета, али је од 2000. године физички издвојена у посебну зграду.

Музејска збирка поседује: историјску збирку, репрезентатитвну збирку предмета од ткања (ћилима, пешкира, сукњи, прекривача), предмета који су се на селу користили у свакодневном животу, а данас су готово потпуно нестали и предмета који су у трстеничкој  варошици били у свакодневној употреби у првој половини прошлог века.

Поред вредне етнолошке збирке, Музејска збирка Трстеник поседује и две археолошке збирке. У питању су: збирка са налазишта Благотин (која се налази у Институту за археологију Филозофског факултета у Београду) и збирка са налазишта Страгари. Обе збирке су из неолитског периода и јединствене су у региону.

Иако има довољно расположивог материјала, Музејска збирка нема своју сталну поставку, због неодговарајућег простора.

(Музејска збирка Народног универзитета Трстеник, Б. Југовић бб, Трстеник)

Посебни програми Музејске збирке Народног универзитета Трстеник

Изложба „Куварице злато моје“

отварање 14. 05. 2022.

Отварање изложбе „Куварице злато моје“ ће бити 14. 05. 2022. поводом почетка Манифестације „Музеји за 10“.

У оквиру изложбе, публици ће бити представљена колекција дозидница из етнолошке збирке коју ће пратити репринт руком писане Књиге за колаче која је припадала домаћици Ради Јовановић из Оџака. Циљ је да се сагледа гастро-херитолошко наслеђе трстеничког краја: који се рецепти и данас користе, које су посластице пале у заборав и који рецепти би могли да реактуелизују у модерним кухињама заузетих домаћица.

Радно време у току Манифестације:

  • сваког радног дана од 7 до 15 часова

Радно време у Ноћи музеја:

  • Од 18 часова до поноћи.

 

Адреса: 

  • Браће Југовића бб, Трстеник


Сајт: Музејска збирка Народног универзитета Трстеник