Zavičajni muzej Priboj

Stalna postavka Zavičajnog muzeja Priboj


Zavičajni muzej Priboj je u fazi pripreme za izradu stalne muzejske postavke. U pitanju je projekt kojim je obuhvaćena prezentacija kulturnog nasleđa, počev od ranog neolita do kasnog srednjeg veka, u pribojskom kraju. Projektom je predviđena kupovina potrebne opreme, što čini posebnu celinu, kao i izradu postavke što podrazumeva izradu maketa i elektronsku prezentaciju nasleđa. Sama postavka biće realizoivana u prostoru kuće Stevovića (jednom od  4 objekta koje poseduje muzej) koja se nalazi u centru Starog dela grada.

Amfiteatar muzeja, Zavičajni muzej Priboj, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine
Amfiteatar Muzeja

Objekt raspolaže sa 4 prostorije u prizemnom i 4 prostorije na spratnom delu. U vreme manifestacije „Muzeji za 10“ prezentovaće se projekt stalne muzejske postavke.

U toku Manifestacije su omogućene posete postojećim muzejskim izložbama:

Izložba „Tragom jarmovačkih rudara“

Izložba, Tragom jarmovačkih rudara, Zavičajni muzej Priboj, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine
Tragom jarmovačkih rudara

Izložba „Prezentacija dela legata Nadežde Vitorović“

Izložba „Prezentacija dela legata Vujice Jevđevića“

Izložba posvećena Manifestaciji  -„Dani Danila Lazovića“

Izložba „Zemlja zove“ autorke Drage Šušanj

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 08 do 22 časa


Adresa: 12. januar 21 – 25 Priboj

Sajt:Zavičajni muzej Priboj