Izložbeni prostor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Manifestacija Muzeji za 10, 2021

Завод за заштиту природе Србије


Стална поставка Завода за заштиту природе Србије

Изложба: „Заштита природе у Србији“

Завод за заштиту природе Србије на овогодишњој Манифестацији „Музеји за 10“ представиће се изложбеном поставком „Заштита природе у Србији“.

Поставком су представљени: екосистеми у Србији, национални паркови, разноврсност геонаслеђа наше земље на примеру збирке стена и минерала, угрожене врсте корз експонате птица, риба, животиња и хербаријских примерака биљака, дрвенастих врста, биљке које се штите контролом промета и сакупљања…

Посебни програми Завода за заштиту природе Србије

Угрoжене птице Србије

од 12. до 14. маја од 12 до 15 часова

О птицама које се налазе у Црвеној књизи Србије

Дрвенасте врсте

17. и 18. мај од 12 до 15 часова

Које су аутохтоне а које су врсте донешене са других конената и  одомаћене у Србији

Радно време:

  • радним данима од 8 до 15 часова

Адреса:

  • Др Ивана Рибара 91, Београд

Сајт: Завод за заштиту природе Србије