Zavičajni muzej – Zamak kulture u Vrnjačkoj Banji

Stalna postavka


Izložba: „SPOMEN SOBA GENERALA BELIMARKOVIĆA“

Zavičajni muzej – Zamak kulture u Vrnjačkoj Banji„Spomen soba generala Belimarkovića“, koja kroz deo sačuvanog nameštaja, fotografija i dokumentacionog materijala govori o životu generala Jovana Belimarkovića i njegovoj vezanosti za Vrnjačku Banju. Autor postavke je istoričar Dragan Drašković, muzejski savetnik Narodnog muzeja iz Kraljeva.

Zamak Belimarković
Zamak Belimarković – Zavičajni muzej – Zamak kulture u Vrnjačkoj Banji

Arheološka izložba: „LAĐARIŠTE – PRAISTORIJA VRNJACA“

Kroz arheološke nalaze potvrđuje tragove naseljavanja na vrnjačkoj teritoriji u periodu mlađeg kamenog doba. Materijal otkriven na visokoj obali starog toka Zapadne Morave pripada vinčanskoj kulturi, fazama gradačkoj i Vinča – Pločnik.

Istorijska izložba: „VASA POPOVIĆ-RATNI FOTOGRAF I INŽENJER VRNJAČKI“

Predstavljen je segment vezan za Vrnjce. Popović je učestvovao u Prvom svetskom ratu kao pripadnik 1300 kaplara. Bio je ratni fotograf čiji su snimci prvi publikovani posle proboja Solunskog fronta u francuskoj knjizi o Velikom ratu. Nakon rata i završetka studija radi u Vrnjačkoj Banji kao inženjer na kaptaži mineralnih izvora Topla voda i Snežnik zajedno sa Vladom Mitrovićem. Njegovo ime vezuje se za otkriće Rimskog izvora ipodizanje izvora Lira na Snežniku.

Posebni programi – Zavičajni muzej – Zamak kulture u Vrnjačkoj Banji

Izložba „Poslednje utošičte je banja“/„ULTIMUM REFUGIUM BALNEA EST“

12.05.2021. u 12 i 18 satisvečano otvaranje

Autori izložbe: Jelena Borović Dimić i Blagoje Dimić

Autor monografije: Jelena Borović Dimić

Do ovog rada Vrnjačka Banja u antičkom periodu je sagledavana samo kroz otkriće iz 1924. godine Rimskog izvora i novca koji ga je pratio i to je bio jedini dokaz antičke istorije Vrnjaca. Tema ove publikacije i izložbe „ULTIMUM REFUGIUM BALNEA EST/ POSLEDNJE UTOČIŠTE JE BANJA“ zamišljena je kao priča o lečenju i naglašavanju banja (aquae) kao jedne od osnovnih uloga koju je teritorija Vrnjačke Banje imala u antičkom periodu. Međutim, brojni nalazi koji su se pojavili skoro pred sam kraj istraživanja, jasno su bacili svetlo na rudarenje, kao jednu od najvažnijih delatnosti na ovom prostoru u rimsko doba.

To su potvrdili materijalni i nematerijalni ostaci: brojna šljakišta, halde, pinge, rudna okna, jalovišta, i nalazi, najčešće novca koji je nalažen na tim potesima. Kao i toponimi, koji su označili Goč kao mogući veliki rudonosni kompleks.

Međutim, to ne znači da se uloga i upotreba mineralnih voda umanjuje, naprotiv, samo se pojačava zbog specifičnosti i težine rudarskog posla o čemu govore i slične akve u blizini. U selu Kupci na levoj obali Rasine, gde je nađen ostatak bazena za kupanje od tesanih hrastovih talpi, sličan vrnjačkom, ali bez priloga novca i Gornjoj Crnišavi, kao i vila rustika u Plešu ili pak nalazi novca pored mineralnog izvora ispod brda Karanac u Rsovcima ili novac nalažen u i pored Rimskog izvora Ploče i kod Glibavca u Vranešima.

Cilj je bio prikupiti najpre na jednom mestu sve raspoložive izvore: publikacije gde se pominje vrnjačka teritorija u kontekstu rimskog perioda, kao i usmena predanja i pridružiti im nove materijalne dokaze nađene na ovom arealu. Materijalni nalazi su ukazali na ranu romanizaciju vrnjačke teritorije, njeno dugo trajanje do kasne antike i rane Vizantije i rudarstvo kao značajnu granu privrede tog doba. Upotreba mineralnog Rimskog izvora mogla se sada sagledavati ne samo kao legionarsko lečilište i odmaralište, nego i lečilište rudara i drugih zaposlenika vezanih za ovu delatnost.

Na kraju, evidentirano je više mineralnih izvora sa sličnim nalazima na vrnjačkoj teritoriji ili u njenoj bližoj okolini, kao i jedan nov lokalitet u Gračacu, koji je verovatno nekropola.

Koncert violinistkinje Milene Radojković, klavirska saradnja Ana Aćimović

13.05.2021. u 12 sati

 

Projekcija filma „Orao krstaš

14.05.2021. u 12 i 18 sati

Zavod za zaštitu prirode – kratki prirodnjački film za osnovnoškolsku i srednješkolsku decu.

Izložba „Postmoderna, dekonstruktivizam, neomoderna, haj-tek arhitektura“

12-18. 05. 2021. od 07 do 21 sat

Gostujuća izložba „Postmoderna, dekonstruktivizam, neomoderna, haj-tek arhitektura“, Centra za digitalizaciju nasleđa iz Beograda. Tekst kataloga Radomir Vuković istoričar umetnosti, fotografije  Stefan Gašparović.

Na 74 fotografija građevina i detalja njihovih fasada dat je pregled ostvarenja arhitekata Darka i Milenije Marušić, Mirjane Lukić, Borislava Kostića, Svetislava Lićine, Ognjena Đurovića, Mihajla Čanka, Dejana Todorovića, Vladimira Đorđevića, Miloša Bobića, Milana Lojanice, Miodraga Mirkovića, Olivera Stankovića itd.

I kao što u uvodnomtekstu reče Radomir Vuković: „Otkako se pamti, ljudi su gradili i rušili. Kuće u kojima su živeli i radili, ali i one druge, koje pokazuju koliko ko ume, sme i može. U cikličnim navratima, tehnologija bi pokazivala šta se može i dalje i više. Sve je porušeno juče.“

Projekcija filma „Moj prijatelj štiglić“

15.05.2021. u 12 sati

Zavod za zaštitu prirodekratki – prirodnjački film za predškolsku i osnovnoškolsku decu.

Izložba Zavičajnog muzeja Vrnjačke Banje KULTURA SEĆANJA, NOSTALGIJA – PUT ZA NARNIJU“

12 – 18.05. 2021. od 07 do 21 sat

Gostujuća istorijsko-etnografska izložba Zavičajnog muzeja Vrnjačke Banje KULTURA SEĆANJA, NOSTALGIJA – PUT ZA NARNIJU“. Autor izložbe je Jelena Borović –Dimić, a materijal čine pokloni građana koji su želeli da se njihovim memoralijama priđe muzeološki. Skoro isto onoliko koliko se razvila teorija savremenih fizičko hemijskih i bioloških dostignuća i njihove moguće (zlo)upotrebe, teorija medija i njihove manipulacije, toliko se poslednih decenija razvila i teorija istorije i njene manipulativnosti.

Postoje teoretičari koji sveukupne sukobe dvadesetog i početka dvadeset prvog veka, označavaju borbom za vlast nad istorijom, nad prošlošću. Zato brojčano malim narodima vrlo često savetuju da podvuku crtu nad prošlošću i okrenu se budućnosti, da se od prošlosti ne živi, da se istorija ne može promeniti niti vratiti.

Zvuči razumljivo na prvi pogled, ali, ako veliki i trenutno moćni, govore o nevažnosti istorije malih, onda evropska priča o kulturnom diverzitetu i njenom poštovanju nema nikakvog značaja, osim izgovorenih ili napisanih reči bez ikakvog smisla.

Logično je da pobednik i pobeđeni ne mogu celu budućnost generacija koje dolaze da budu konfrontirani, ali, ono što je bila istina, da su postojali pobednik i poraženi, dželat i žrtva, mora da bude označeno i kažnjeno.

Mora se obznaniti i sprovesti kažnjivost zločina za sve, bez izuzetka, bez obzira na veličinu, moć i instrumente koje ima da to spreči. Jedino se tako greške istorije ne ponavljaju. Jedino se tako izbegava relativizacija i politizacija istorije. No, da se ostavimo priče upotrebe sećanja u političke svrhe, kojih je dovoljno bilo na našim prostorima proteklih desetleća, postoji i druga strana.

Radno vreme:


Adresa: 

  • 7. jula 7, Vrnjačka Banja

Sajt: Zavičajni muzej – Zamak kulture u Vrnjačkoj Banji