Zavičajni muzej Paraćin

Stalna postavka


 

Zavičajni muzej Paraćin ima stalnu postavku koju čine predmeti koji svedoče naseljima zemljoradničkim zajednicama mlađeg neolita, među kojima su najznačajnija Motel Slatina kod Paraćina i Turska česma, Slatina kod sela Drenovca.

Bronzano doba je predstavljeno kamenim, metalnim i keramičkim nalazima iz bronzanodopske nekropole sa spaljenim pokojnicima ,,Gloždak” koja je pripada nosiocima Paraćinske kulturne grupe.

Iz perioda starijeg gvozdenog doba izloženi su keramički i metalni predmeti za svakodnevnu upotrebu. Jedan deo stalne postavke čine predmeti mlađegvozdenodopske kulture Skordiska.

Period rimske dominacije zastupljen je nalazima, koji su iza sebe ostavili stanovnici antičkog naselja Sarmates-a, koje je verovatno bilo podignuto na mestu današnjeg Paraćina.

Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Period vizantijske dominacije predstavljen je nalazima sa utvrđenja Momčilov grad, podignuto u VI veku na obroncima Juhora. Utvrđenje je bilo sastavni deo unutrašnjeg vizantijskog sistema utvrđenja koje je istovremeno imalo funkciju refugijuma, kontrole i zaštite putne mreže.

Period srednjevekovne srpske države dokumentovan je nalazima sa vojnog utvrđenja Petrus i manastirskih kompleksa Namasija i Sv. Jovan Glavosek.

Poseban deo stalne postavke Zavičajnog muzeja Paraćin čine ostaci fosilne flore i faune koji odslikavaju geomorfološke i klimatološke promene na ovom delu Balkana.

Deo stalne postavke čine upotrebni predmeti koji odslikavaju gradski život Paraćina s kraja XIX i prvih decenija XX veka.

(Zavičajni muzej Paraćin, Tome Živanovića 17, Paraćin)

 

Posebni programi – Zavičajni muzej Paraćin

Predavanje: „Srbija pre Nemanjića“-nova naučna otkrića o ranosrednjovekovnoj istoriji Srba, Marko Aleksić

12.05.2021. u 19 časova

„Na prostoru na kome se javljaju najranije političke organizacije Srba na Balkanu, poslednjih godina došlo je do novih saznanja o građevinama i drugim tragovima materijalne kulture iz  8. i 9. stoleća. Ostaci naselja, utvrđenja, crkava, reprezentativnih i drugih predmeta iz ovog vremena, kao i nova saznanja o poreklu takozvane Višeslavove krstionice, omogućavaju bolje sagledavanje pokrštavanja, širenja kulturnih uticaja i drugih važnih procesa u razdoblju koje predstavlja jedno od najmanje poznatih i najskromnije istraženih perioda srpske istorije.“

Predavanja, Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Izložba „Bratstvo“

14.05.2021. u 19 časova

Izložba fotografija na otvorenom Art team iz Paraćina i Mergez- foto klub iz Kine.

Izložba „Tradicionalni murali Afrike“ Muzej afričke umetnosti

15.05.2021. od 19 časova

Izložba „Tradicionalni murali Afrike“ prikazuje fotografije slikanih, reljefnih i mozaičkih ukrasa na arhitekturi – delovima eksterijera i enterijera kuća i čitavih naseobina iz različitih delova afričkog kontinenta. Murali kao umetnička forma predstavljaju vekovnu tradiciju, a po izuzetnim likovnim dometima izdvajaju se ostvarenja umetnica naroda Igbo (Nigerija), Gurunsi (Burkina Faso i Gana), Ndebele i Basoto (Južna Afrika).

Radionica za decu "Afrički murali", Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Kao prateći program održaće se i kreativne radionice za decu “Mini-modeli za afričke murale” .

Radionica „Mali arheolozi“

12.05.-18.05 od 10 – 16 časova

U okviru Manifestacije posetiocima će biti dostupna radionica za decu „Mali arheolozi“ gde će se deca na kreativan i zanimljiv način upoznati sa zanimanjem arheologa i paleontologa. Organizovane grupe predškolskih ustanova će dolaziti u Muzej a radionica će biti dostupna i za individualne posete za vreme trajanja Manifestacije.

Radionica "Mali arheolozi", Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Predavanje i radionica „Digitalno pripovedanje o staklu kao model kreativnog preduzetništva“

14.05.2021. u 12 časova

Radionica se održava kao deo projekta „Podsticanje kreativnog preduzetništva u Pomoravlju“ koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Beogradu, organizatori su Institut za kreativno preduzetništvo i Zavičajni muzej „Paraćin“.

Predavanja u Muzeju, Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Predavači: dr Hristina Mikić i Tijana Pešić

Radionica „Arheogejming i digitalne tehnologije u očuvanju kulturnog nasleđa“

14.05.2021. u 14 časova

Arheogejming kao nova oblast koja se sastoji od primene gejming tehnologije u naučnim arheološkim istraživanjima, ali i korišćenje nalaza iz arheologije i arheoloških znanja u razvoju arheovideo igara.  Prezentacija projekata Zavičajnog muzeja „Paraćin“ koji su podrazumevali upotrebu digitalne tehnologije.

Radionicu vode: Branislav Stojanović i Filip Stefanović

Etnološka radionica za decu „Prepletaji – radionica tkanja“

15.05.2021. 19-23 časa

U okviru Manifestacije posetioci će moći da se upoznaju sa osnovnim tehnikama tkanja.

Keramička radionica za decu

15.05.2021. 19-23 časa

U okviru Manifestacije posetioci će moći da se upoznaju sa osnovnim tehnikama vajanja i izradom posuda od gline.

Radionica “Oživi staklenu nostalgiju“

15.05.2021. u 11 časova

Razvoj digitalnih rešenja kao alata za preventivnu zaštitu stakla i staklarstva. Radionica se održava u okviru terenskog rada na predmetu „Kreativno preduzetništvo i razvoj inovativnih proizvoda“ sa studentima master programa Digitalna transformacija kulture i medija, Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda.

 Radionicu vodi: dr Hristina Mikić

Posetioci muzeja, Zavičajni muzej Paraćin, Manifestacija "Muzeji za 10", 2021. godine

Tribina: „Istorija između mita i činjenica“, istoričar Dejan Ristić

17.05. 2021. u 19 časova

Osvrt na pojedine dragocene segmente nacionalne prošlosti i kulturnog nasleđa koji se nalaze na razmeđi istorijske stvarnosti i tradicije, odnosno legende i mita. Naša kultura nije lišena brojnih primera manje ili više svesnog izmišljanja ličnosti, događaja, pa čak i misli koje smo bivali skloni da pripisujemo istaknutim istorijskim ličnostima.

 

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 08 do 20 časova


Adresa: 

  • Tome Živanovića 17, Paraćin


Sajt:Zavičajni muzej Paraćin