Музејска збирка Народног универзитета Трстеник

Стална поставка Mузејске збирке Народног универзитета Трстеник


 

Музејска збирка Народног универзитета Трстеник постоји од 1983. године у оквиру Народног универзитета Трстеник. У почетку, Музејска збирка је своје канцеларије имала у просторијама Народног универзитета, али је од 2000. године физички издвојена у посебну зграду.

Музејска збирка поседује: историјску збирку, репрезентатитвну збирку предмета од ткања (ћилима, пешкира, сукњи, прекривача), предмета који су се на селу користили у свакодневном животу, а данас су готово потпуно нестали и предмета који су у трстеничкој  варошици били у свакодневној употреби у првој половини прошлог века.

Поред вредне етнолошке збирке, Музејска збирка Трстеник поседује и две археолошке збирке. У питању су: збирка са налазишта Благотин (која се налази у Институту за археологију Филозофског факултета у Београду) и збирка са налазишта Страгари. Обе збирке су из неолитског периода и јединствене су у региону.

Иако има довољно расположивог материјала, Музејска збирка нема своју сталну поставку, због неодговарајућег простора.

(Музејска збирка Народног универзитета Трстеник, Б. Југовић бб, Трстеник)

 

Посебни програми Музејске збирке Народног универзитета Трстеник

Изложба „Земља прича“

„Земља прича“ је назив изложбе која ће бити постављена и реализована у оквиру Манифестације „Музеји за 10“.

Идеја је да се путем једног употребног предмета из колекције ситног покућства прикаже свакодневни живот појединаца трстеничког краја, њихови обичаји и да се стручним вођењем кроз изложбу исприча прича о печеној земљи која кроз руке грнчара поприма разне облике и намене.

Ова тема је одабрана јер се начин израде предмета од керамике, односно печене земље, није значајно мењао од неолита па до модерног доба, а његова употребна и декоративна вредност су остале.

Такође, и због чињенице да је у 2020. начин израде црепуља уписан у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије и с обзиром на то да грнчарски занат полако нестаје.

(Музејска збирка Народног универзитета Трстеник, Б. Југовић бб, Трстеник)

 

Радно време:

  • сваког радног дана од 07 до 15 часова

Адреса: 

  • Б. Југовић бб, Трстеник


Сајт: Музејска збирка Народног универзитета Трстеник