Narodni muzej Kikinda


Stalna postavka Narodnog muzeja Kikinda

Narodni muzej Kikinda – Stalna postavka prezentuje istoriju Kikinde od osnivanja grada polovinom XVIII veka, formiranja građanskog društva, razvoja i izgradnje, preko prelomnih istorijskih trenutaka, sa posebnim osvrtom na tradicionalne segmente života i uz isticanje uticaja multikulturalnosti. Period od mlađeg kamenog doba od kada potiču najstariji arheološki ostaci, pa sve do kraja srednjeg veka predstavljen je kroz najznačajnije arheološke lokalitete.

Najatraktivniji segment eksponat muzeja je Kikindski mamut – Kika čiji su skeletni ostaci izloženi u okviru stalne postavke, a prati ih 3D film i kopija u prirodnoj veličini, postavljena u stojećem položaju na otvorenom u dvorištu muzeja.

Stalni sadržaj postavke čine različiti radni listovi koji deci uzrasta od 4 do 12 godina približavaju nasleđe i podstiču zainteresovanost.

Poseban depandans muzeja predstavlja Suvača – jedinstveni mlin na konjski pogon u Srbiji, nedavno rehabilitovan i otvoren za javnost.

Radno vreme stalne postavke je od utorka do subote od 10 do 20 časova.

(Narodni muzej Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 21, Kikinda)

Zgrada Narodnog muzeja Kikinda
Narodni muzej Kikinda

Posebni programi Narodnog muzeja Kikinda

Izložba: „Sugrađani“

maj 2021. utorak – subota od 10 do 20 časova

Izložba pod nazivom „Sugrađani“ podrazumeva izložbu portreta nekadašnjih stanovnika Kikinde i okoline iz umetničke zbirke muzeja. Osim likovnog i umetničkog, izložba se bavi i istorijskim kontekstom i otkriva ko su ličnosti na portretima, čime su se bavili i slično.

Izložba takođe odgovara na pitanja zbog čega su se portreti radili, da li su i u kojoj meri bili prestiž i konačno kako je muzej došao u posed portreta od kojih je većina preuzeta iz takozvanog Narodnog magacina koji je neposredno posle II svetskog rata postojao u zgradi današnje biblioteke.

Tokom trajanja Manifestacije Muzeji za 10 u sklopu izložbe biće organizovano svakodnevno vođenje.

U okviru Noći muzeja u subotu 15. maja u periodu od 18 do 00 časova, u sklopu izložbe biće realizovan niz radionica i drugih interaktivnih sadržaja, a izložba će posebno za ovaj dan biti proširena portretima iz privatnih zbirki.

(Narodni muzej Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 21, Kikinda)

Edukativne radionice na Suvači za decu osnovnoškolskog uzrasta.

Radionice će se u sklopu Manifestacije Muzeji za 10 održavati svakodnevno u periodu od 10 do 16 časova. U sklopu Noći muzeja Suvača će biti otvorena u produženom radnom vremenu od 10 do 19 časova.

(Narodni muzej Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 21, Kikinda)

 

 

Radno vreme:

  • od utorka do subote od 10 do 20 časova


Adresa: 

  • Trg srpskih dobrovoljaca 21, Kikinda


Sajt: Narodni muzej Kikinda —