Galerija nauke i tehnike SANU

Galerija nauke i tehnike SANU

Stalna postavka


Galerija nauke i tehnike SANU počela je sa radom 1997. godine, u okviru zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti, u ulici Đure Jakšića br. 2. Glavni zadatak Galerije je popularizacija i promocija naučno-tehničkih dostignuća i baštine, putem organizovanja izložbi iz pomenutih oblasti, sa naglaskom na istorijat razvoja nauke i tehnike na našem prostoru.

Osim toga, Galerija nauke i tehnike SANU priređuje stručna predavanja, tribine, prezentacije, promocije knjiga, dečje radionice i druge edukativne programe.

(Galerija nauke i tehnike SANU, Đure Jakšića 2)

Posebni programi

Izložba: „Mihailo Petrović Alas – Zbirke i kolekcije“

U toku maja meseca u Galeriji nauke i tehnike SANU biće priređena multimedijalna izložba: „Izložba: „Mihailo Petrović Alas – Zbirke i kolekcije“ ,autora Novice Babovića.

Na izložbi će se predstaviti arhivska građa iz privatnih zbirki i kolekcija, kao i porodične arhive, koja prati hronologiju života i rada jednog od najznačajnijih srpskih matematičara, Mihaila Petrovića Alasa. Veliki deo arhivske građe koja će biti prezentovana na izložbi sadrži brojna dokumenta,  ličnu prepisku i fotografije koje do sada nisu predstavljane javnosti.

Mihailo Petrović Alas, Galerija nauke i tehnike SANU, Manifestacija " Muzeji za 10" , izložba 2021. godine
Mihailo Petrović Alas

Savremenim umetničkim jezikom biće prikazana arhivska građa koja akcenat stavlja na porodičnu arhivu Mihaila Petrovića Alasa. Drugi nivo izložbe ima za cilj da kroz hronološki okvir izložbe, prikaže uticaj evropske naučne misli (francuske matematičke škole), krajem XIX i početkom  XX veka, na  formiranje i naučni rad Mihaila Petrovića Alasa, kao i da predstavi njegov obiman naučni opus i doprinos u oblastima matematičkih nauka na Velikoj Školi – Univerzitetu i stvaranju naučnog podmlatka u Srbiji.

Izložbu će pratiti katalog.

Logo Galerije nauke i tehnike SANU

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • ponedeljak-petak:od 10 do 20 časova,
  • subota 15.05.2021. od 10-20 časova

Adresa:

  • Đure Jakšića 2

Sajt: Galerija nauke i tehnike SANU