Galerija nauke i tehnike SANU

Галерија науке и технике САНУ

Стална поставка


Галерија науке и технике САНУ почела је са радом 1997. године, у оквиру зграде Српске академије наука и уметности, у улици Ђуре Јакшића бр. 2. Главни задатак Галерије је популаризација и промоција научно-техничких достигнућа и баштине, путем организовања изложби из поменутих области, са нагласком на историјат развоја науке и технике на нашем простору.

Осим тога, Галерија науке и технике САНУ приређује стручна предавања, трибине, презентације, промоције књига, дечје радионице и друге едукативне програме.

(Галерија науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића 2)

Посебни програми

Изложба: „Михаило Петровић Алас – Збирке и колекције“

У току маја месеца у Галерији науке и технике САНУ биће приређена мултимедијална изложба: „Изложба: „Михаило Петровић Алас – Збирке и колекције“ ,аутора Новице Бабовића.

На изложби ће се представити архивска грађа из приватних збирки и колекција, као и породичне архиве, која прати хронологију живота и рада једног од најзначајнијих српских математичара, Михаила Петровића Аласа. Велики део архивске грађе која ће бити презентована на изложби садржи бројна документа,  личну преписку и фотографије које до сада нису представљане јавности.

Mihailo Petrović Alas, Galerija nauke i tehnike SANU, Manifestacija " Muzeji za 10" , izložba 2021. godine
Михаило Петровић Алас

Савременим уметничким језиком биће приказана архивска грађа која акценат ставља на породичну архиву Михаила Петровића Аласа. Други ниво изложбе има за циљ да кроз хронолошки оквир изложбе, прикаже утицај европске научне мисли (француске математичке школе), крајем XIX и почетком  XX века, на  формирање и научни рад Михаила Петровића Аласа, као и да представи његов обиман научни опус и допринос у областима математичких наука на Великој Школи – Универзитету и стварању научног подмлатка у Србији.

Изложбу ће пратити каталог.

Logo Galerije nauke i tehnike SANU

Радно време у току Манифестације:

  • понедељак-петак:од 10 до 20 часова,
  • субота 15.05.2021. од 10-20 часова

Адреса:

  • Ђуре Јакшића 2

Сајт: Галерија науке и технике САНУ