Народни музеј Зајечар

Стална поставка 


Народни музеј Зајечар – Идејним решењем и изложеним експонатима дочаран је дуг живот на простору Зајечара и његове непосердне околине – од археолошког налазишта Феликс Ромулијана, које садржи сведочанства о животу од праисторије до средњег века, преко живота на просторима Тимочке крајине од пада под Турску власт до данас, етничке шароликости, до богатог духовног  и културног  наслеђа становника овог краја.

 

Посебни програми 

Документарна изложба “Поздрав из Зајечара – путовање разгледницама кроз време”  

12. 05.2021., отварање у 12 часова

Документарна изложба “Поздрав из Зајечара – путовање разгледницама кроз време”  аутора Нине Погарчић, вишег кустоса – историчара уметности, говори о разгледницама Зајечара које, као драгоцени сликовни извори, чувају сећања о граду на Тимоку. Изабарни топографски мотиви на њима приказују како је Зајечар, током нешто више од једног века, мењао свој лик, али и како су се упоредо са тим променама мењале и саме разгледнице, као носиоци информација о граду и времену.

(Градски трг или Галерија Народног музеја „Зајечар“)

Документарно –анимирани филм  “Ромулијана и Магура, археолошке ризнице ишчезлог Царства”

 15.05.2021. у 18.00

Филм обилује минуциозно прикупљеном и обрађеном архивском грађом и ретко виђеном или непознатом фото-документацијом која прати све етапе истраживања на археолошком локалитету Феликс Ромулијана. Богато је илустрован остацима архитектуре, раскошном архитектонском пластиком, скулптурама, мозаицима и драгоценим предметима који се чувају у Народном музеју у Зајечару, чиме детаљно контекстуализује историјске периоде које обрађује – без сувишних стручних детаља који би оптеређивали нарацију.

(Галерија Народног музеја „Зајечар“)

Радно време:

  •  10.00 – 18.00
  • 15.05.2021. до 21.00

Адреса: 

  • Драгосава Срејовића 2


Сајт: Народни музеј Зајечар