Narodni muzej Aranđelovac

Stalna postavka


Izložba „Milenijumi

Narodni muzej Aranđelovac – Stalna postavka pod nazivom „Milenijumi“ nalazi se u parternom delu muzeja. Na izložbi su prikazana svedočanstva o milenijumskoj nastanjenosti teritorije Aranđelovca i Topole (Muzej ima nadležost na dve teritorije).

Izložba se sastoji iz više segmenata: paleontološki (materijal pronađen prilikom istraživanja pećine Risovače), arheološki i deo posvećen istoriji i etnologiji ovoga kraja.

Fragment freske

Izložba „Svet keramike

Poseban segmet predstavlja izložba savremene keramike nastale na manifestaciji „Svet keramike“ koja se održava svake godine u okviru međunarodne manifestacije Smotra umetnosti „Mermer i zvuci“.

Posebni programi

 

Izložba „Kada je zanat bio zlatan“

12-14. maj 2021. godine, od 10.00 do 14.00 časova

Stručno vođenje kroz tematsku, multimedijalnu izložbu Kada je zanat bio zlatan, autora kustosa  Lile Drobac-Krstić.

Na izložbi je prikazano šesnaest starih zanata koji su predstavljeni kroz muzejski materijal, AR aplikacije i QR kodove koji se nalaze i u katalogu izložbe. Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, 2020. godine.

Izložba „Kultura ishrane u Šumadiji“

12. maj 2021. godine, u 12.00 časova

Otvaranje izložbe Kultura ishrane u Šumadiji, autora Lile Drobac-Krstić i Msr Zorice Petrović.

Na izložbi će biti prikazani muzejski predmeti vezani za seosko privređivanje i proizvodnju hrane u Šumadiji, s kraja XIX i početkom XX veka. Među izloženim eksponatima naći će se stare ali i savremene fotografije prikupljene, odnosno načinjene prilikom etnografskih i istorijskih istraživanja poslednjih godina.

Izložba će biti multimedijalna. Svoje mesto će naći digitalni zapisi, QR kodovi vezani za temu izložbe.

Monografija „Počnimo od pogače“

15. maj 2021. godine, sa početekom u 18.00 časova

Promocija monografije Počnimo od pogače, kultura ishrane u Šumadiji (tradicionalo i savremeno), autora kustosa Lile Drobac-Krstić i Msr Zorice Petrović.

Monografija je izašla iz štampe krajem 2020. godine, ali zbog epidemioloških mera nismo bili u mogućnosti da je promovišemo pred publikom. Posvećena je privređivanju, mestima prometa, čuvanju i preradi namirnica, pripremi i konzumiranju hrane, ulozi hrane u porodičnim i verskim običajima i drugim segmentima kulture ishrane u Šumadiji, od kraja  XIX i početka XX veka do danas. Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, 2020. godine.

Izložba „Kultura ishrane u Šumadiji“

15. maj 2021. godine, sa početekom u 19.30 časova

Stručno vođenje kroz izložbu Kultura ishrane u Šumadiji.

Radno vreme:

  • Ponedeljak- petak: od 8.00 do 16.00
  •  Vikendom:  od 10,00 do 14.00

 

Adresa:

  • Mišarska 19


Sajt: Narodni muzej Aranđelovac