Spomen muzej Ive Andrića


Spomen-muzej Ive Andrića otvoren je 1976. godine u stanu na Andrićevom vencu 8, u kome je pisac živeo sa suprugom Milicom Babić, kostimografom Narodnog pozorišta, od 1958. godine. S obzirom na to da je Andrić od 1919. do 1941. godine proveo u diplomatskoj službi Kraljevine Jugoslavije u prestonicama širom Evrope, ovaj stan je bio prvi koji je sebi uredio za život i u njemu ostao do smrti 1975.

Muzej grada Beograda, Muzej Ive Andrića
Muzej Ive Andrića

Stalna postavka Muzeja Ive Andrića

Sačuvani su autentični raspored i izgled ulaznog hola, salona i Andrićeve sobe. U preostalom adaptiranom prostoru otvorena je stalna postavka, koja hronološki prati život i stvaralaštvo laureta Nobelove nagrade.

Zastupljen je i originalni muzejski materijal iz Legata Ive Andrića, fotografije, dokumenta, umetnički i lični predmeti, knjige i časopisi, odlikovanja.

Stalna postavka u Muzeju Ive Andrića
Stalna postavka

Tematski je podeljena na nekoliko segmenata, rođenje, školovanje, povezanost sa Mladom Bosnom i boravak u zatvoru u vremenu pre Prvog svetskog rata.

(Spomen muzej Ive Andrića, Andrićev venac 8, Beograd)

Lik i delo Ive Andrića, Muzej grada Beograda
Lik i delo Ive Andrića

Ivo Andrić (Travnik, 1892 – Beograd, 1975) jedan je od najznačajnijih pisaca sa jugoslovenskih prostora. Rođen je u Travniku, odrastao u Višegradu, škole pohađao u Sarajevu, Zagrebu, Beču, Krakovu, tamnovao u austrougarskim zatvorima kao pripadnik organizacije Mlada Bosna.

Godine 1919. postaje građanin Beograda i stupa u diplomatsku službu, u kojoj ostaje sve do izbijanja Drugog svetskog rata. U međuvremenu, 1924. godine, doktorirao je na Univerzitetu u Gracu, sa temom iz oblasti filozofskih nauka. Autor je nekoliko značajnih romana, više dela pripovedačke proze i lirsko-filozofske poezije, eseja i kritika.

Svoje najznačajnije romane (Na Drini ćuprija, Gospođica i Travnička hronika) napisao je u Beogradu, tokom okupacije 1941–1945. Posle rata nastavlja intenzivno da piše i objavljuje zbirke pripovedaka, eseje, kritike, zapise o životu, umetnosti, slikarima i piscima, knjigama i čitanju, sudbini ljudi, svojevrsne „znakove pored puta“. Godine 1961. dobija Nobelovu nagradu za književnost. Njegova lična biblioteka od oko 4 hiljade knjiga na svim velikim jezicima metafora je i samog Muzeja Ive Andrića.

https://www.youtube.com/watch?v=QD-mH7WHaNY&list=PLdTf4s6v1iiB72Cg6czXWqopaJ7VFr77x
Spomen muzej Ive Andrića

 

Radno vreme tokom Manifestacije:

  • 12.05. sreda: 10-17 časova;
  • 13.05. četvrtak: 10-17 časova;
  • 14.05. petak: 10-18 časova;
  • 15.05. subota: 10-20 časova;
  • 16.05. nedelja: 10-17 časova;
  • 17.05. ponedeljak: ne radi;
  • 18.05. utorak: 10-17 časova


Adresa: Andrićev venac 8/I, Beograd


Sajt:Muzej Ive Andrića