Музеј Крајине у Неготину

Стална поставка Музеја Крајине у Неготину


Централна зграда

Музеј Крајине у Неготину основан је 1934. године. Стална поставка у централној згради Музеја, која је изложена у приземљу и на спрату, прати историјски развој Неготинске Крајине од најстаријих времена до 20. века и  представљена је кроз експонате из археолошке, етнолошке, историјске и уметничке збирке.

Археологија Музеја Крајине представљена је једним мањим делом у лапидаријуму, где је изложен део архитектонске и сакралне пластике и већим делом у приземном делу зграде, где је путем презентације највреднијих археолошких експоната приказан  период од палеолита до касног средњег века.

Музејска поставка на спрату представљена је кроз експонате из етнолошке, историјске и уметничке збирке, a обухвата период с краја 19. и почетка 20. векa.

Етнолошку поставку чине оне теме које представљају само језгро традиционалне културе Неготинске Крајине: занати, занимања, уређење куће, обичаји и народнa ношњa.

Историјски периоди представљени су хронолошки преко историјских предмета и помоћног музејског материјала. Тако у првом делу посетиоци могу видети експонате који се односе на привредни развој Крајине, 13. пешадијски пук и период између два светска рата. У другом делу историјске поставке представљени су експонати који нам илуструју период Балканских ратова и Првог светског рата.

Спратни део поставке обогаћен је уметничким сликама. Изложени су портрети истакнутих личности 19. века.

(Музеј Крајине, Вере Радосављевић 1)

Мокрањчева кућа


Стална поставка у Мокрањчевој кући налази се на спрату, распоређена је у четири просторије које су међусобно повезане. Са великог трема улази се у највећу просторију у кући. На зидовима се налазе панои на којима је представљена краћа биографија истакнутог композитора. Кроз изложена документа, преписку и личне предметe може се пратити живот и стваралаштво Мокрањца од првих дана до краја живота. У истој просторији приказана је Мокрањчева радна соба. Реконструисана је оригиналним намештајем и личним предметима уметника.

У другом делу куће налази се оџаклија или огњиште, место одакле се кућа грејала и које је служило за припремање хране.

Просторија која се налази у источном делу куће представља трпезарију, а у западном делу куће смештена је соба која је амбијентално уређена тако да представља собу за одмор са клавиром.

(Мокрањчева кућа, Војводе Мишића 10)

Мокрањчева кућа

Музеј Хајдук Вељка


Музеј Хајдук Вељка смештен је у кући оборкнеза неготинског из 19. века – конаку кнеза Тодорчета. У приземљу се налазe део етнолошке и историјске поставке. Етнолошка поставка представљена је експонатима традиционалног виноградарства и винарства с краја 19. и почетка 20. века, а историјска је представљена  документима из Првог српског устанка.

Музејска поставка, на спратном делу Тодорчетовог конака, распоређена је у три просторије. У првој просторији налазе се портрети Хајдук Вељка Петровића различитих аутора, као и књижевна дела инспирисана Хајдук Вељком.

У другој просторији налази се огњиште или оџаклија, у којој се налазе експонати из етнолошке збирке, предмети покућанства који дочаравају амбијенталну слику старе градске куће из 19. века. У трећој просторији изложени су оруђе и оружје из Првог српског устанка.

Музеј Хајдук Вељка

(Музеј Хајдук Вељка, Станка Пауновића 17)

Посебни програми

 

Изложба „Обреновићи у збиркама Музеја Крајине“

12. мај 2021., 12 часова.

Изложбом „Обреновићи у збиркама Музеја Крајине“ обухваћена је богата колекција династије Обреновић, коју већ више од 80 година баштини Музеј Крајине. Династија Обреновић, у историјској збирци Музеја Крајине, заступљена је са 51 артефактом, веома разноврсним, који припадају збирци ордења, медаља и одликовања, збирци повеља и диплома и збирци фотографија и разгледница. У уметничкој збирци налазе се два портрета. Портрет Милоша Обреновића, рад Павла Чортановића и Портрет Михаила Обреновића, рад Милисава Марковића.

Portret Mihaila Obrenovića, Muzej krajine u Negotinu, Muzeji za 10, Manifestacija 2021. godine
Портрет Михаила Обреновића

(Музеј Хајдук Вељка, Станка Пауновића 17)

Online промоција публикације „Прича о Хајдук Вељку“

15. мај 2021., 18 часова.

Youtube канал Музеја Крајине.

„Прича о Хајдук Вељку“ је публикација о јунаку Првог српског устанка намењена млађој популацији. На занимљив начин је испричана прича о животу легендарног јунака, као и његова веома значајна улога у борби за ослобођење Србије од Турака. Након прочитане публикације малишани се могу забавити решавањем задатака које је ауторка Весна Јањић припремила за њих.

Priča za decu o Hajduk Veljku, Muzej krajine u Negotinu, Muzeji za 10, Manifestacija 2021. godine
Прича за децу о Хајдук Вељку

Online промоција публикације „Волим Мокрањца“

18. мај 2021., 12 часова.

Youtube канал Музеја Крајине.

Публикација „Волим Мокрањца“ намењена је најмлађем узрасту. Идеја ауторке Весне Николић била је, да кроз причу девојчице о композитору Стевану Мокрањцу и шетњу кроз његову родну кућу у Неготину, уведе малишане у свет културе и уметности. Сјајни цртежи Исидоре Живковић Дудок најмлађој популацији пружају савршен доживљај и уводе их у свет музике.

Volim Mokranjca - korice, Muzej krajine u Negotinu, Muzeji za 10, Manifestacija 2021. godine
Волим Мокрањца – корице

Радно време:

  • од 8 дo 18 часова.

Адреса:

  •  Музеј Крајине – Вере Радосављевић 1,
  • Мокрањчева кућа – Војводе Мишића 10, 
  • Музеј Хајдук Вељка – Станка Пауновића 17.

Сајт: Музеј Крајине у Неготину