Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ iz Loznice - Muzej Jadra

Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica


Stalna postavka Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica

 

Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica osnovan je Odlukom SO Loznica br. 6-17/98 od 23.10.1998. godine za obavljanje delatnosti u oblasti kulture, obrazovanja, muzeja, galerija, zbirki, zaštite kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti. Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ je ustanova u kulturi koja svojim delatnostima obuhvata više srodnih disciplina čija je osnovna misija difuzija kulture i podsticanje kulturnog stvaralaštva kao i skupljanje, čuvanje i izlaganje predmeta koji odražavaju život lokalne zajednice.

U okviru Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ rade Muzej Jadra, Stalna postavka slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović, Vukov dom kulture; ujedno Centar za kulturu upravlja znamenitim mestom Tršić i spomen kompleksom Tekeriš, dok što se obrazovne delatnosti tiče u okviru Centra za kulturu organizuju se stručno osposobljavanje za mnoga zanimanja kao i kursevi stranih jezika (engleski, nemački) za decu predškolskog uzrasta, kao i za odrasle polaznike. Centar za kulturu organizuje nekoliko maifestacija nacionalnog značaja: Vukov sabor, Đački Vukov sabor, Mićine i Verine dane, Dane Jovana Cvijića, Svet žena, Jezik u (ne)materijalnom kulturnom nasleđu koji se realizuje okviru Muzeja jezika i pisma. U Tršiću se tokom leta organizuje čitav niz kolonija, radionica i škola. 

U okviru našeg Centra odvija se i rezidencijalni boravak stranih književnika i prevodilaca u Kući pisaca u Tršiću. Organizujemo i redovne mesečne programe u Vukovom domu kulture i ostalim organizacionim jedinicama. Vlada Republike Srbije je u julu 2019. godine imenovala Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ za upravljača Predelom izuzetnih odlika „Kulturni predeo Tršić-Tronoša“.

(Save Kovačevića 1, 15300 Loznica)

Muzej Jadra


Muzej čine etnografska, istorijska, numizmatička i arheološka zbirka.

(Muzej Jadra, Pašićeva 25, Loznica)

Radno vreme u toku Manifestacije:

 • od 08 do 20 časova
 • 15.05.2021. poseban program od 18 do 22 časa
Muzej Jadra - Loznica
Muzej Jadra

Stalna postavka Miće Popovića i Vere Božičković Popović


Sadrži slike, crteže i grafike Miće Popovića, kao i slike Vere Božičković Popović. Nalazi se u Loznici,

(Stalna postavka Miće Popovića i Vere Božičković Popović, Jovana Cvijića 15, Loznica)

Radno vreme u toku Manifestacije:

 • od 08 do 20 časova
 • 15.05.2021 poseban program od 19 do 22 časa
Zgrada stalne postavke slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović
Stalna postavka Miće Popovića i Vere Božičković Popović u ulici Jovana Cvijića 15 – Loznica

Kulturno-istorijski kompleks Tršić


Znamenito mesto Tršić (7 km od Loznice) predstavlja kulturno-istorijski kompleks posvećen reformatoru srpskog jezika, Vuku Stefanoviću Karadžiću.

Prostire se na 5 hektara. U okviru njega se nalazi 40 objekata narodnog graditeljstva, različite namene. Kompleks se sastoji iz nekoliko celina: Vukova spomen kuća, Saborište i Muzej jezika i pisma.

U objektima u Tršiću se nalazi nekoliko muzejskih stalnih postavki i to:

 • Vukova spomen kuća sa okućnicom,
 • stalna postavka Vukovih sabora u Muzeju Vukovih sabora i
 • postavka o Đačkim Vukovim saborima koji se nalaze na Saborištu i u Muzeju jezika i pisma – izložba: „Uticaji. Vuk i savremenici“.

Radno vreme u toku Manifestacije:

 • od 09 do 17 časova
 • 15.05.2021. poseban program od 17 do 20 časova
Muzej jezika i pisma u kulturno-istorijskom kompleksu Tršič
Tršić – Muzej jezika i pisma

Spomen kompleks Tekeriš


Spomen kompleks u Tekerišu (38 km od Loznice) je istorijski kompleks posvećen istorijskom događaju iz Prvog svestkog rata. Sastoji se iz spomen kosturnice u kojoj su sahranjeni ostaci 3.500 srpskih ratnika i vojnika 28. praškog puka i i muzejska postavka o Cerskoj bici.

Posebni programi Centra za kulturu „Vuk Karadžić“

 

Za vreme trajanja Manifestacije „Muzeji za 10“ posetioci će biti u mogućnosti da pogledaju izložbene postavke Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica u Znamenitom mestu Tršić, Muzeju Jadra, Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović i Spomen-kompleksu „Cerska bitka“ u Tekerišu.

Javnosti će biti dostupni i digitalni sadržaji Centra za kulturu kao što su: Aplikacija interaktivnog multimedijalnog vodiča u okviru koje su predstavljeni Znamenito mesto Tršić u trajanju od 50 minuta i Stalna postavka slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović u trajanju od 30 minuta, kao i Digitalnu muzejsku postavku o životu i radu srpskog naučnika Jovana Cvijića. Osim navedenih sadržaja zainteresovani mogu pogledati i programske sadržaje Centra za kulturu na društvenim mrežama Fejsbuk i Instragram.

 

Prezentacija „Muzeji jezika – Prostori za stvaranje bogatije budućnosti“

12-18. maj 2021 (od 09 do 17 časova; 15.05.2021. otvaranje programa od 17 do 20 časova)

Autor: Ana Čugurović, kustos etnolog/antropolog

Posetioci Muzeja jezika i pisma u Tršiću, moći će tokom trajanja manifestacije Muzeji za 10 da kroz prezentaciju posete ostale muzeje jezika u svetu i da razgovaraju sa kustosom Anom Čugurović o jeziku kao muzejskom predmetu. Pozivamo vas da proverite zašto su muzeji jezika prostori za stvaranje bogatije budućnosti, zašto je važno negovanje posebnosti svakog jezika, kako zamišljanje jezika utiče na zamišljanje svakodnevice i zajedništava koja gradimo i razgrađujemo…

(Muzej jezika i pisma u Tršiću, Prilaz saborištu, Tršić)

Izložba „Stvorene da svedoče – fotografije doktora Arijusa van Tinhovena sa balkanskih ratišta 1912-1916“

12-18. maj 2021 (od 08 do 20 časova; 15.05.2021. otvaranje programa od 18 do 22 časa)

Autor: dr Vladimir Krivošejev

Narodni muzej Valjevo

Izložba obuhvata oko 500 fotografija dr Tinhovena  iz Prvog balkanskog rata, Drugog balkanskog rata i Prvog svetskog rata, a koje se čuvaju u Kraljevskoj nacionalnoj biblioteci u Hagu. Na fotografijama su prikazane ratne strahote, rad saniteta i izgled gradova u kojima je Tinhoven boravio (Beograd, Vranje, Valjevo, Niš, Kragujevac, Pirot). Digitalne fotografije su ustupljene Narodnom muzeju u Valjevu. Izložba će gotstovati u Loznici u maju mesecu 2021. godine za vreme manifestacije Muzeji za 10.

(Muzej Jadra, Pašićeva 25, Loznica)

Stalna postavka slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović, Loznica

12-18. maj 2021 (od 08 do 20 časova; 15.05.2021. otvaranje programa od 19 do 22 časa)

Posetioci će moći da pogledaju dela koja su gradu Loznici ostavili srpski istaknuti slikari, Mića Popović, i njegova supruga Vera Božičković Popović (19 slika, 18 grafika i 2 crteža, štafelaj, paletu i mantil Miće Popovića i 6 slika Vere Božičković Popović).

(Stalna postavka Miće Popovića i Vere Božičković Popović, Jovana Cvijića 15, Loznica)

Muzej Jadra

Adresa:

 • Pašićeva 25, Loznica

Radno vreme u toku Manifestacije:

 • od 08 do 20 časova
 • 15.05.2021. poseban program od 18 do 22 časa

 

Stalna postavka Miće Popovića i Vere Božičković Popović

Adresa:

 • Jovana Cvijića 15, Loznica

Radno vreme u toku Manifestacije:

 • od 08 do 20 časova
 • 15.05.2021 poseban program od 19 do 22 časa

 

Muzej jezika i pisma u Tršiću

Adresa:

 • Prilaz saborištu, Tršić

Radno vreme u toku Manifestacije:

 • od 09 do 17 časova
 • 15.05.2021. poseban program od 17 do 20 časova

Sajt: Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica