Покрајински завод за заштиту природе


Стална поставка Покрајинског завода за заштиту природе

Покрајински завод за заштиту природе је на површини од 850 m² сместио сталну природњачку изложбу у којој се приказује богатство биолошке и геолошке разноврсности наше земље, а у току године смењују се различите тематске поставке.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode u Novom Sadu
Зграда Покрајинског завода за заштиту природе

Природњачком изложбом доминира лобања са кљовама рунастог мамута (Mammuthus primigenius), извађена 1947. године из корита реке Тисе код Новог Бечеја. Лобања је импозантне величине, те се на основу тога сматра да је јединствен примерак не само на територији наше замље већ и у Европи.

Jedinstveni primerak lobanje sa kljovama runastog mamuta u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode

Лобања са кљовама рунастог мамута (Mammuthus primigenius)

На изложби се може видети и лобања европског бизона, џиновског јелена, фосили шкољака, корала, морских јежева, амонита и риба из Панонског мора, затим препарати разних савремених заштићених животиња: мрки медвед, вук, европски јелен, орао крсташ, белорепан, белоглави суп, велика дропља, разне птице мочварице, риба моруна – дуга преко 2 метра и још много тога.

Наша природњачка изложба у Покрајинском заводу за заштиту природе, отвара врата свим заинтересованим посетиоцима и пружа им могућност да боље упознају вредности, карактеристике, као и активности у заштити и очувању наше природне баштине.

 

(Покрајински завод за заштиту природе, Радничка 20а, Нови Сад)

Посебни програми Покрајинског завода за заштиту природе

Изложба: „Школа на реци“

Реке не познају границе. Оне теку устаљеним путевима од извора ка својим ушћима, стварајући успут предивне пејзаже и брижљиво уређујући станишта многим живим бићима. Реке су често непредвидиве, изненђују нас својом снагом, оним што нам доносе и што од нас односе.

Poseban program Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode - izložba Škola na reci
Изложба: „Школа на реци“

Реке у Европи су угрожене. Поред њих се налазе највећи европски градови, њихове обале су утврђене каменим зидовима, а токови су испресецани бројним хидроелектранама. Често су загађене, и у њих се упуштају непречишћене или делимично пречишћене отпадне воде. Ипак, реке нас привлаче. Без њих не можемо, поред њих се осећамо пријатно и опуштено. У средишњој Европи реке још увек стварају речна острва – аде, ритове, поплавне шуме, баре, језера, мртваје, мочваре, влажне ливаде, али и кањоне и литице.

„Школа на реци“ је едукативно-интерактивна изложба чија главна тема је еколошки значај река и поплава. Едукативна инфраструктура садржи јединствену макету плавног подручја, мултимедијалне анимације, дидактички материлал и илустрације које приказују подручје Резервата Биосфере „Бачко Подунавље“. Иновативан програм прилагођен је свим нивоима образовања, за мање групне и индивидуалне посете.

„Школа на реци“ је настала у оквиру пројекта: „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура –Драва-Дунав“ у пет држава – coop MDD“.

(Покрајински завод за заштиту природе, Радничка 20а, Нови Сад)

Радно време у току Манифестације:

  • од 12. до 18. маја од 10 до 18 часова,
  • 15. маја од 08 до 22 часа

Адреса: Радничка 20а, Нови Сад

Сајт: Покрајински завод за заштиту природе