Novosadski dečji kulturni centar


Novosadski dečji kulturni centar je novoosnovana ustanova kulture namenjena deci od najmlađeg uzrasta do završene srednje škole. U okviru kulturnog centra realizuju se likovni programi i izložbe.

Muzeji za 10 - zgrada Novosadskog dečjeg kulturnog centra
Zgrada Novosadskog dečjeg kulturnog centra

Centar poseduje kompletno opremljen izlagački prostor i nema koncept stalne postavke, već se dečje tematske izložbe realizuju na mesečnom nivou.

Izlagački prostor Novosadskog dečjeg kulturnog centra

Posebni programiNovosadskog dečjeg kulturnog centra

 Program „Stari zanati za 21. vek“,

15. maj od 17:00 do 21:00 čas

Programu „Stari zanati za 21. vek“ prethodiće tradicionalna izložba dečijih likovnih radova na temu „Starih zanata“ koja se realizuje u saradnji sa Centrom za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine.

Planirano je da se u sklopu programa „Muzeju za 10“ održi likovno- edukativna radionica za decu u ateljeu Centra. Inspirisani izložbom i različitim tipovima starih zanata, deca će uz prisustvo i stručno vođenje mentora, na moderan i jedan potpuno nov način realizovati različite objekte, skulpture, odnosno prostorne crteže.

(Novosadski dečji kulturni centar, Radnička 20, I sprat)

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • 09 do 20 časova

Adresa:

Radnička 20, I sprat, Novi Sad

Sajt: Novosadski dečji kulturni centar