Музеј у Смедереву

Стална поставка Музеја у Смедереву


Музеј у Смедереву – Стална поставка Музеја у Смедереву од ове године нуди две тематске изложбе:

Први спрат: Изложба Смедревска тврђава – од престонице до споменика културе

је стална поставка Музеја у Смедреву која афирмише комплексно наслеђe овог изузетног локалитета. Прича о Тврђави је уједно прича о Србији XV века, деспоту Ђурђу Бранковићу и ”проклетој” Јерини, кулучењу под Турцима, разорном првом и другом светском рату, обнови и проглашењу за споменик културе. Нова поставка даје најцеловитији приказ смедревске Тврђаве до сада.

На овај начин креиран је нов оквир за њено познавање и разумевање. Изложба Смедеревска тврђава – од престонице до споменика културе јесаставни део Пројекта реконструкције сталне поставке чијом реализацијом Музеј настоји да прерасте у полигон за активно учешће и интерактивно учење, који подстиче критички и аутономни поглед на друштво, околину и историју. Она је место сусрета и дијалога, и простор који пружа задовољство и разоноду подједнако локалном становништву и туристима.

Други спрат: Изложба Гвожђе, грожђе и урбане вибрације

На изложби нове сталне поставке Музеја у Смедереву представљене су три тематске целине које представљају препознатљиве маркере Смедерева и смедеревског краја  – Грожђе,Гвожђе и Урбане вибрациције.  На први поглед потпуно различити, ови сегменти су испреплетани како у историји, тако и у идентитетским праксама житеља Смедерева и његове околине.

Кроз текстове, музејске предмете, фотографије, документарну и ликовну грађу публика ће моћи да се упозна са  виноградарством и винарством смедеревског краја, најзначајнијим моментима и главним чиниоцима индустријализације у Смедереву  као и са развојем градске културе и формирањем урбаног градског језгра у Смедереву током 19. и првих деценија 20. века.

Посебни програми

КОЛЕКЦИЈА ДЕЦЕНИЈА

06.04.2021. до 21.05.2021.

Уметнице и уметници: Биљана Ђурђевић, Нина Ивановић, Синиша Илић, Жолт Ковач, Неда Ковинић, Карстен Конрад, Милорад Младеновић, Драгољуб Раша Тодосијевић, Милица Томић, Шкарт + НЕпрактичне жеНЕ (Бригита Међо)

Душа трпи бол постојања у несигурном свету сигурност сања.“

(Бригита Међо)

Изложба и истраживачки рад Колекција деценија темеље се на уметничким радовима из Колекције Октобарски салон. Изложбу реализује Музеј у Смедереву у оквиру сектора Градске галерије савремене уметности у периоду од 06.04.2021. до 21.05.2021. године. Просторно и тематски изложба је конципирана око питања начина и услова у којима гледамо и пратимо ликовну уметност али и могућности њеног излагања у доба пандемије, у отежаним условима рада са којима се и даље суочавамо.

Радови приказани на овој изложби могу да сугеришу односе и имагинацију који настају између ентеријера и екстеријера, институција, приватних и јавних простора, рада и слободног времена. Реагујући на саму архитектуру музеја у активне просторе изложбе укључени су лапидаријум и простори изван саме галерије, који се не користе стандардно као излагачки. Таквим поступком, увођењем ширег просторног оквира у поставку, омогућујемо више персепктива гледања и испитујемо појам дистанце, који у овом случају може да буде позиција из које се другачије и из различитих углова сагледавају уметнички радови и просторна драматугија изложбе, галерије али и самог музеја.

Nepraktične žene, Muzej u Smederevu
Шкарт + НЕпрактичне жеНЕ (Бригита Међо) 2012., Колекција Октобарски салон

Изложбу осмислили: Зорана Ђаковић Миннити и Синиша Илић

Колекција Октобарски салон основана је 2012. године на основу поклона уметница и уметника који су излагали на међународним издањима изложбе Октобарски салон, од 2004. године, а на иницијативу Културног центра Београда. Највећи део Колекције добио је својство покретног културног добра, а 153 уметничка дела укупно 104 уметнице, уметника и уметничких група налазе се у јединственом информационом систему за дигитализацију културног наслеђа и савременог ставралаштва. Колекција наставља да расте захваљујући поклонима и откупима.

Изложба се реализује у сарадњи са уметницама, уметницима, уметничким групама

Културним центром Београда

Музејем у Смедереву, сектор Градска галерија савремене уметности

Подршка: Град Смедерево и Град Београд – Секретаријат за културу

 

Радно време:

  • радним данима 08:00 – 17:00 сати
  • викендом 10:00 – 15:00 сати


Адреса: Омладинска 4, Смедерево

Сајт: Музеј у Смедереву