Moderna galerija Valjevo

Moderna galerija Valjevo

Stalna postavka –  Moderna galerija Valjevo


Stalnu postavku Moderne galerije Valjevo čine dela Jugoslovenskog  i Pariskog perioda  Ljubomira Ljube Popovića, spomen soba umetnika sa memorabilijama i bibliotekom i  dela iz Zbirke savremene umetnosti Moderne galerije Valjevo. Povodom jubileja 35 godina od osnivanja Moderne galerije Valjevo 2020. godine stalna postavka posvećena Ljubi  Popoviću proširena je sa šest slika velikog formata nastalih u Pariskom periodu.  

Ljuba Popović, Platno bez štafelaja, moderna galerija Valjevo
Ljuba Popović – Platno bez štafelaja

Novom postavkom  Ljuba: Platno bez štafelaja se želelo ukazati na važne promene koje su se desile u likovnom jeziku i okvirima referencije Ljubinog slikarstva tokom sedamdesetih godina XX veka. Radovi svedoče o postupnosti formiranja jedinstvenog simboličkog sistema koji je umetnik razvio. Zbirka savremene umetnosti Moderna galerija Valjevo nastala je na osnovu poklona umetnika i kolekcionara.

Ona je svedočanstvo o istorijatu izlaganja u galeriji i usmerena je ka predstavljanju umetničkih radova neofiguracije. Galerija se opredelila za izlaganje dela koja su bliska teorijskim postavkama grupe Mediala. Medialne tendencije ka vraćanju idejama nadrealizma dopunjene su savremenim semantičkim tendencijama koje teoretičari i likovni kritičari opisuju terminima: fantastični realizam ili fantastično. U zbirku su uključena dela koja svedoče o tokovima  savremene umetnosti.

Posebni programi

 

Izložba: „Jedan autor jedna slika – Vladimir Veličković“

od 15. aprila do 15. jula 2021. godine

U tekućoj godini Moderna galerija Valjevo planira realizaciju programa Jedan autor jedna slika. Program je pokrenut 2003. godine i čini izlagački specifikum galerije. Tendencija atipičnog izlaganja izrodila se iz potrebe da se dela velikog formata prezentuju javnosti kao složeni likovni postupci. Do sada je galerija organizovala devet ovakvih izlagačkih ekskursa. Ove godine planirano je da to bude slika Prostor, Fig. VII, nastala tokom 1979. i 1980. godine, u tehnici ulje na platnu, dimenzija 300 x 195 cm, autora Vladimira Veličkovića iz Umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti.

Slika pripada seriji slika istog naziva sa različitim signaturama, koje su nastajale tokom sedamdesetih i osamdesetih godina. Ispitujući Kantovsku pretpostavku da razum spoznaje formu preko prostora i vremena, da mi nikada sebi ne možemo predstaviti odsustvo prostora, iako možemo da zamislimo prostor koji je ispražnjen od objekata i polazeći od pitanja na koji način se pojam prostora može misliti u likovnim umetnostima izložbom se želi ukazati na moguća tumačenja ovog likovno svedenog a idejno kompleksnog dela.

Koncert klasične muzike  

15. maj 2021. godine u 20:00 časova

U zavisnosti od epidemioloških uslova koncert će biti održan u galeriji ili će snimak koncerta biti pušten na YouTube kanalu galerije.

Logo Moderne galerije Valjevo

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • svaki dan od 10 do 18 časova
  • utorak neradan dan

 

Adresa:

  • Vuka Karadžića 11, 14 000 Valjevo

 

Sajt: Moderna galerija Valjevo