Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића


Стална поставка Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића

 

Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића основана је 1972. године, на основу Уговора о поклону колекционара Рајка Мамузића. Основни фонд збирке представља јединствен преглед српске уметности настале у првим деценијама после Другог светског рата. Карактер збирке одређен је Мамузићевим интересовањем за стваралаштво прве послератне генерације уметника.

Збирка истиче улогу 35 аутора у креирању југословенске ликовне сцене након Другог светског рата, док презентује њену морфолошку разуђеност, најкарактеристичније уметничке ставове, као и хронологију уметничких дешавања шесте деценије. У њој су сабране скоро у целини уметничке групе: Задарска, Децембарска и Београдска група.

Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića - zgrada galerije
Зграда Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића

У тренутку оснивања, збирка је обухватала 438 уметничких дела, док је од тада уметнички фонд проширен и обогаћен путем поклона уметника и њихових наследника. Аутори заступљени у збирци имали су значајне улоге у нашој савременој уметности, док Стална поставка ове колекције на јединствен начин повезује стваралаштво специфичних и индивидуалних уметничких опредељења и пружа ширу слику савремених ликовних тенденција српске и југословенске уметности.

Посебни програми Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића

 

Отварање изложбе „Владетa Петрић – ритам масе и арабеске“ у Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића

12. мај у 20:00 часова

Изложба представља стваралаштво вајара Владете Петрића (Београд, 1919 – Чачак, 1970), једног од најзначајних представника савремених тенденција у скулптури на југословенској уметничкој сцени друге половине ХХ века. Поставка, поред дела Владете Петрића које је сакупио Рајко Мамузић, представља и скулптуре које су 2019. године доспеле у фонд Поклон збирке као поклон породице уметника.

Изложба је иницирана овим дародавним гестом, али и потребом да се дело овог вајара адекватно истражи и презентује путем изложбе и репрезентативне публикације у издању Поклон збирке Рајка Мамузића. Његов рад је обележен како портретним остварењима у широком језичком дијапазону, тако и фигуралним композицијама у покрету и јавним споменичким скулптурама, а тај сегмент стваралаштва је предстаљао само један од многих видова Петрићевог учешћа у јавном уметничком животу.

Изложба приказује дела из фонда, сачувану документацију о животу, раду и стваралаштву овог уметника, а његове уметничке домете тумачи у контексту савремених уметничких тежњи датог периода.

Стручно вођење кроз изложбу „Владетa Петрић – ритам масе и арабеске“

13. мај у 18:00 часова

Публика ће током овог стручног вођења кроз изложбу имати прилику да се упозна са специфичностима вајарског стваралаштва Владете Петрића, важним прекретницама у његовом уметничком развоју, као и начину на који је његов рад обележио савремену сцену и обогатио уметничку баштину модерног скулпторалног израза друге половине ХХ века у Југославији.

Уколико здравствене мере онемогуће одржавање програма у Поклон збирци, публици ће бити понуђено онлајн предавање на ову тему.

Радионица сликања пејзажа у техници акварела под називом: „Изађи на ваздух и сликај“

14. мај од 17:30 до 19:00 часова

16. мај у 17:00 до 19:00 часова

Током Манифестације Музеји за 10 у Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића одржаће се две радионице акварела, током којих ће заинтересовани полазници имати прилику да упознају ову ликовну технику и искажу своје ликовно умеће.

Током ових сусрета, љубитељима уметности приближићемо сликање војвођанског пејзажа, пре свега Срема и Бачке у којима је колекционар Рајко Мамузић провео периоде живота. Према личним фотографијама колекционара упознаћемо војвођанске пределе: Краљевци, Сурчин, Земун, Фрушка гора и Нови Сад.  Такође, као инспирација могу послужити и око шездесет дела пејзажног сликарства и више од стотину цртежа са овом тематиком у оквиру фонда збирке Рајка Мамузића.

Радионица је конципирана тако да полазници стекну основна теоријска и практична знања о акварелу. За учешће у програму није потребно претходно знање. Радионица је намењена свим старосним групама, а сликарски прибор је обезбеђен.

Радионица ће бити одржана у врту Поклон збирке, а уколико здравствене мере то онемогуће, публици ће бити понуђен онлајн садржај на ову тему.

(у врту Поклон збирке, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Васе Стајића 1)

Обележавање 17. Европске ноћи музеја

Програм: „Сусрет са кустосом – Час ликовне (с)кул(п)туре“

15. мај у 17:30, 19:00, 20:30 и 22:00 часа

Програм садржи приче о одабраним скулптурама из изложбене поставке „Владетa Петрић – ритам масе и арабеске“.

Посетиоци ће имати прилику да разговарају са кустосом о појединим одабраним делима вајара Владете Петрића из фонда Поклон збирке Рајка Мамузића која су приказана на изложби, а представљају истакнуте примере његовог стваралаштва. Моћи ће и да чују неке од занимљивости које се тичу посебних временских тачака развоја уметничког језика овог аутора.

Обележавање Међународног дана музеја у Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића

Предавање: „Осврт на дело – Скулптуре из Сталне поставке Поклон збирке Рајка Мамузића“

18. мај у 18:00 часова

Колекционар Рајко Мамузић је у фонд своје збирке уврстио дела истакнутих стваралаца у области вајарства, генерацијских представника југословенске скулптуре, који су обележили савремену ликовну сцену и утрли пут данашњој скулптури.

Предавање ће публици представити главне одлике савремене скулптуре на овим просторима у другој половини ХХ века. Са посебним освртом на примере актуелних скулпторалних тенденција тог времена из Сталне поставке Поклон збирке Рајка Мамузића.

Радно време у току Манифестације:

  • од 12. до 18. маја oд 10 до 20 часова
  • 15. мај од 10 до 22 часа

Адреса:

  • Васе Стајића 1, Нови Сад

Сајт: Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића