Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici

Музеј Срема у Сремској Митровици

Стална поставка Музеја Срема у Сремској Митровици


Историјска поставка: „Срем кроз векове“

Музеј Срема у Сремској Митровици – Стална историјска поставка СРЕМ КРОЗ ВЕКОВE смештена је у градском језгру Сремске Митровице. Налази се у Улици Вука Караџића 3 у објекту  подигнутом у другој половини 18. века који има статус споменика културе. У његовом непосредном окружењу налази се градски парк, пешачка зона, хотелски објекат и споменици културе различите провенијенције и времена  настанка чија се хронолошка димензија мери хиљадама година.

Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici
Музеј Срема


Музејска поставка СРЕМ КРОЗ ВЕКОВЕ презентује изузетно богату прошлост простора између Саве и Дунава, од краја 12. до половине 20. века. На њој посетиоци, посредством музејских предмета од посебног историјског значаја, проверених естетских вредности и високог степена документарности, уз коришћење савремених музеолошких достигнућа, могу да упознају историјску прошлост Срема у четири државно правне заједнице којe су се у том временском периоду  формирале на његовом простору.

Посетиоци Сталне историјске поставке могу да се упознају са географско-историјским процесом прерастања топонима у хороним (имена Сирмијум у име Срем), формирањем новог насеља које је своје име изнедрило из хришћанске традиције античког Сирмијума: Civitas Cancti Demetrii али и дубровачком трговачком колонијом у граду, првом и највећом на простору средњовековне Угарске државе, страдању Срема од упада Турака, сремским Бранковићима тадашњим српским предводницима у Угарској и њиховом градитељском и духовном делатношћу у Срему.

Изложба: „Битка на Легету“

Поводом сто година од почетка Првог светског рата у Музеју Срема организује се изложба „Битка на Легету”. Изложба је посвећена жртвама овог догађаја − српским војницима, официрима и обичним редовима, који су погинули или изгубили слободу, постали ратни инвалиди, и онима који су остали без достојанства и части у току двадесет четири сата 5. и 6. септембра 1914. године, а било је пет хиљада заробљених, око две хиљаде оних који су се удавили у Сави или погинули на сремској обали реке.

На изложби су презентовани експонати (оружје, фотографије, документа) који илуструју овај догађај.

Ова изложба специфична је по томе што ће се проширивати оним темпом којим је текао рат. Дакле, Музеј Срема ћеи у наредном периоду  обележавати овај догађај и подсећати посетиоце кроз шта је народ са ових простора пролазио.

Битка на Легеру била је у оквиру Сремске операције. Тимочка дивизија првог позива почела је прелазак преко реке у ноћи 5/6. септембар на линији Легет – Чевртија, 8км од Митровице. У овој бици српска војска је доживела  неуспех, велики број српских војника се удавио,  а они који су прешли Саву изгинули су на Легетском пољу или одведени у заробљеништво. Губици су били приближно 7.000 војника.

Радно време:

  • Од 09 до 15 часова

Адреса: Вука Караџића 3


Сајт: Музеј Срема у Сремској Митровици