Музеј „Рас“ у Новом Пазару

Почетком 1953. године формиран је Градски музеј, који је под тим именом радио у изнајмљеним просторијама до краја 1957. године када је променио име у Рашки музеј, који је 1969. године добио зграду, у којој се и данас налази. Музеј је 1971. године променио име у Завичајни музеј, а за директора је именован Ејуп Мушовић. Наредне, 1972. године, урађена је реконструкција добијене зграде, а 28. новембра 1973. године Музеј је званично отворен за јавност. Данашњи назив Музеј „Рас“ у Новом Пазару, добио је 1. јануара 1987. године.

Bensilah - kožni pojas, Muzej Ras u Novom Pazaru
Бенсилах, кожни појас

У свом вишедеценијском деловању Музеј „Рас“ сврстао се у ред најзначајнијих институција у унутрашњости Србије, развијајући све облике музеолошког рада. Током времена од скромне збирке прерастао је у музеј комплексног типа који обухвата све области људског деловања, од историје, преко археологије, нумизматике, етнологије, примењене уметности до савременог ликовног стваралаштва. И поред недовољног броја запослених стручњака и скученог простора, Музеј „Рас“ у Новом Пазару израстао је у стручну установу са широким опсегом активности и оствареном сарадњом са бројним сродним институцијама са простора екс Југославије, а посебно из Србије. Организатор је и завидног броја научних и стручних скупова. Почетком деведесетих година 20. века, када је музејска активност била на највишем нивоу, када је Музеј требало да добије већи и наменски простор, уследила је вишегодишња друштвена и економска криза. Истраживања су готово престала, а у бесаприци све теже је било организовати и остале видове активности.

Dževahir kutija za nakit, nanule i tepeluk, 19. vek, Muzej Ras u Novom Pazaru
Џевахир кутија за накит, нануле и тепелук, 19. век

Захваљујући донаторима, али и Општини Нови Пазар и Министарству културе Србије, током 2003-2004. године урађена је опсежна реконструкција музејске зграде, урађена нова стална поставка коју пратити и Монографија Музеја.

Музеј “Рас” у Новом Пазару својом делатношћу покрива територију општина Нови Пазар, Тутин и Сјеница и налази се у самом југозападном углу Србије. Поред рада из домена основне делатности, Музеј је био један од организатора или суорганизатор свих истраживања на подручју општина Нови Пазар, Сјеница и Тутин. После уписа Старог Раса са Сопоћанима у Листу светске културне и природне баштине УНЕСКО-а, 1979. године, Музеј је био укључен у истраживања великог броја локалитета, из различитих временских периода, од палеолита до оних из 18-19. века. Како је новопазарски крај колевка прве српске државе и писмености и у средњем веку играо је изузетно значајну политичку, али и културно-историјску улогу, то је разумљиво што се највећи број локалитета односи на средњи век. Резултати мултидисциплинарних истраживања су, углавном, објављени, док је археолошки материјал изложен у Музеју.

Deo postavke arheološkog odeljenja Muzej Ras u Novom Pazaru,
Део поставке археолошког одељења

Стална поставка Музеја „Рас“ у Новом Пазару


            У Музеју је, завидним бројем експоната, представљена и историја самог Новог Пазара, који се први пут помиње у једном дубровачком документу из 1461. године, а основао га је турски крајишник Иса-бег Исхаковић. Он је на левој обали Рашке затечену цркву претворио у џамију, подигао хамам и већи број дућана. Средњовековно Трговиште је постало Ески базар, а ново место за трговину названо је Јени базар, тј. Нови трг.

            Нумизматичка збирка Музеја „Рас“ броји око 1000 примерака металног и папирног новца који припада временском распону од XVII до педесетих година XX века. Скромни фонд збирке Ликовне уметности обогаћен је откупом 31 цртежа и две графике, сликара и графичара Љубомира Ивановића, са мотивима Новог Пазара и Сјенице, рађених 1935/36. године.

Eksponat, Muzej Ras, Novi Pazar

            Збирка примењене уметности обухвата временски период од XVII до прве половине XX века и чине је, углавном, кујунџијски и казанџијски производи: накит, украсно посуђе, религиозни предмети, зидни и џепни сатови. Специфичност подручја, начин живота и етничка шароликост, утицале су и на карактеристике предмета у Етнографском одељењу. Током 17. века Нови Пазар, захваљујући пре свега развоју трговине и занатства, доживљава снажан успон. Највећу пажњу привлаче производи терзија, чији се производи издвајају лепотом израде, мотивима и богатством златовеза.

Orijentalni rukopisi, Muzej Ras, Novi Pazar
Оријентални рукописи

            Музеј је 1977. године покренуо своју годишњу публикацију „Новопазарски зборник“ и закључно са 2019. годином, из штампе су изашла 42 броја. Музеј је издавач и 20 књига и на десетине каталога изложби.

Музеј „Рас“ у Новом Пазару представља виталну установу која је својим радом, резултатима и ентузијазмом, дала пуни допринос у вредновању културне баштине подручја на ком обавља своју делатност.

Посебни програми

 

За посетиоце Музеја „Рас“, током трајања манифестације „Музеји за 10“, улаз ће бити бесплатан у периоду од 08 до 18 часова.

„Музеј у очима младих“ – представљање Музеја „Рас“

09., 11. и 13. новембар, почетак око 12 часова.

„Музеј у очима младих“ – представљање Музеја „Рас“ од стране посетилаца видео записом праћеним причом о њиховим утисцима кроз контакт са културним добрима.

Прилог кустоса о одређеним музејским експонатима

10., 11. и 12. новембар 2020. почетак око 11 часова.

Округли сто „Нови Пазар- сусрет култура“ виртуелна зоом конференција

14. 11. 2020. 12 часова у оквиру обележавања Европске ноћи музеја.

Адреса: Стефана Немање 20, Нови Пазар
Сајт: Музеј „Рас“