Gradski muzej Vršac


 

Stalna postavka Gradskog muzeja Vršac – „Zgrada Konkordije“

Izložba: „Banatski kolaž

Gradski muzej Vršac – predmeti iz Etnološke zbirke vršačkog muzeja. Predmeti ove zbirke obuhvataju vremenski raspon od 18. veka do danas i klasifikovani su po oblastima i prema funkciji. Izložene su  sprave i oruđa iz oblasti vinogradarstva i podrumarstva.

"Konkordija"
Zgrada Gradskog muzeja Vršac

Izložbu krase i predmeti iz oblasti pokućstva. Tu se ističu devojački sanduci, predmeti za osvetljavanje prostorija i kuhinjske posude. Nošnje su raznovrsne i čine je: marame, vezene mladine kape, muške košulje.

Etnološka postavka Gradskog muzeja Vršac

Izložba: „Vršačka hronika“

Hronika grada Vršca kroz 19. i početak 20. veka, prezentovana u nekolko celina. Nakon oslobađanja Banata od Osmanlija, grad ulazi u novu epohu. Prati se njegov planski i urbanistički razvitak. Osvrće se na procese industrijalizacije. Pokriva i oblasti kulture, svakodnevnog života, sporta. Svako odeljenje je učestovalo u izboru eksponata.

Izložba slika i crteža Paje Jovanovića u Gradskom muzeju Vršac

Izložba slika i crteža našeg čuvenog slikara Paje Jovanovića, najznačajnijeg predstavnika srpskog akademskor realizma, iz zbirke muzeja dopunjena sa 2 ulja iz kolekcije Eparhije Banatske u Vršcu, kao  i do sada neizloženim  fotografijama i ličnim predmetima slikara.

Muzej čuva reprezentativni portret kralja Aleksandra Karađorđevića iz 1930. godine, izvedena u tehnici ulja na platnu. Jedna od najvrednijih je „Vršački triptih“. Na „slici iz tri dela“ zabeležene su najvažnije delatnosti tadašnjih Vrščana: vinogradarstvo, trgovina, ratarstvo.

"Vršački triptihon" -Gradski muzej Vršac
„Vršački triptihon”

(Gradski muzej Vršac – Zgrada Konkordije,  Bulevar Žarka Zrenjanina 20, Vršac)

„Apoteka na stepenicama“ Gradskog muzeja Vršac

„Apoteka na stepenicama” je prva i najstarija apoteka u Južnom Banatu i jedna od najstarijih u zemlji. Otvorena je 1784. godine kao “Apoteka kod spasitelja”. Poslednji vlasnik bio je Aleksandar Jovanović, polubrat čuvenog slikara Paje Jovanovića, koji je kupio zgradu 1928. godine.

Kao apoteka je radila do 1971. kada je, kao deo Gradskog muzeja, pretvorena u izložbeni prostor. Stavljena je pod zaštitu države 1970. godine.

Apoteka na stepenicama - Vršac
„Apoteka na stepenicama“

Izložba: „Prirodnjačka postavka“

Čine  je eksponati iz oblasti paleontologije, osteologije kao i ornitologije.  Razvijala se paralelno sa razvitkom muzeja i intenzivno je prikupljana u periodu od 1906. do 1914. godine, zahvaljujući predanom radu Feliksa Milekera, koji je okupio najbolje prirodnjake u Evropi.

Prirodnjačka zbirka Gradskog muzeja Vršac u "Apoteci na stepenicama"
Prirodnjačka zbirka

Posebno divljenje izaziva odlično očuvana Ornitološka zbirka koju  čine preparati ptica i nasada. Preparati ptica su u obliku dermopreparata (preparat je u prirodnom izgledu). Paleontološki materijal sastoji se od većeg broja mamutovih kostiju (dve ćele donje vilice) i više stotina fosila paleoflore i faune.

Zoološku zbirku predstavljaju sisari. Kolekcija sisara je znatno manja, ali sa reprezentativnim primercima. Predstavljaju tipičnu faunu južnog Banata.

Izložba: „Istorija farmacije“

U oficini je sačuvan kompletan nameštaj i inventar nastao u lokalnim  vršačkim manufakturama (19-20. vek). U ostalim prostorijama izložene su apotekarske posude, aparature, laboratorijsko posuđe, bogata zbirka knjiga vezana za apotekarstvo i fotografije.

Od posebnog značaja su keramičke stojnice, ručna apotekarska vaga, velike stojnice za praškaste supstance sa original signaturama iz 1870., kutijice za pakovanje lekova, original recepti tadašnjih vlasnika, formulari računa za naplatu.

(Zgrada „Apoteka na stepenicama“, ugao Kumanovske i Stevana Nemanje ulice, Vršac)

Objekat Gradskog muzeja Vršac -Apoteka na stepenicama

 

„Vršački zamak“

Prvi sačuvani podatak o kraljevskoj tvrđavi u Vršcu potiče iz 1323. godine. Značaj vršačke tvrđave porastao je od kraja 14. veka, sa prvim prodorima Osmanlija u Podunavlje.

Izložba u zamku je privremenog karaktera, u pitanju su fotografije koje prate procese arheološkog iskopavanja, kao i same rekonstrukcije objekta koja se odvijala u periodu od 2010 do 2015. godine.

(srednjevekovno utvrđenje  na vršačkom bregu)

Rodna kuća Jovana Sterije Popovića

Kuća je sagrađena 1868. na mestu starije porodične kuće iz 18. veka u kojoj je rođen Jovan Sterija Popović (1806-1856). Kuću je, 1871. godine, Sterijin brat Đorđe Popović namenio za potrebe mladih književnika.

Izložbe u „Rodnoj kući Jovana Sterije Popovića

Prostor je oplemenjen originalnim nameštajem koji je slavni pisac koristio među kojem je i pisaći sto, na kom je pisao drame i komedije. Originalni rukopisi „Pokondirena tikva“, „Zla žena“, „Kir Janja“, „Laža i paralaža“ i brojnih drugih Sterijinih dela, nalaze se u vitrinama u spomen-sobi, a na zidovima su uramljeni faksimili i dokumenta. Tu su još i dokumenti i fotografije i portret Sterije koji je naslikao Uroš Predić.

(Rodna kuća Jovana Sterije Popovića, Trg Svetog Teodora Vršačkog 11, Vršac)

Radno vremeGradskog muzeja Vršac„Zgrada Konkordija“:

  • od utorka do petka od 10 do 16 časova,
  • subota i nedelja od 10 do 14.

Radno vreme „Apoteke na stepenicama“

  • subota i nedelja od 10 do 14 časova.

Radno vreme „Vršačkog zamka“:

  • subotom i nedeljom od 10 do 17 časova,
  • radnim danima po prethodnoj najavi.

Radno vreme„Rodne kuće Jovana Sterije Popovića“:

  • organizovane posete


Adrese: 

  • Bulevar Žarka Zrenjanina 20, Vršac
  • ugao Kumanovske i ulice Stevana Nemanje, Vršac
  • Vršački breg
  • Trg Svetog Teodora Vršačkog 11, Vršac

Sajt: Gradski muzej Vršac