Музеј Југославије


 

Стална изложба Музеја Југославије

Изложба: „Музејска лабораторија“

Музеј Југославије кроз изложбу континуирано преиспитује југословенско наслеђе полазећи од музејског предмета као главног извора за истраживање друштвених појава и историјских тренутака важних за разумевање искуства живота у Југославији.

Поставка је део процеса новог читања музејског фонда, те су овде сучељена два његова доминантна сегмента: Титове меморабилије (лични предмети и поклони) и социјалистичка револуција (према збиркама некадашњег Музеја револуције).

Засебан сегмент приказује предмете прикупљене у последњих двадесетак година, од оснивања Музеја (историје) Југославије 1996. године до данас.

Осим кустоса Музеја, у истраживање су укључени и други стручњаци, уметници, публика. Обележавање 75 година од краја Другог светског рата, чији је програмски део и изложба „ТАНЈУГ јавља, рат је завршен“, оживљено је током године и у оквиру сталне поставке „Музејска лабораторија“ у згради Старог музеја.

Stari muzej Muzeja Jugoslavije na adresi Mihaila Mike Jankovića 6
Објекат Стари музеј Музеја Југославије – стална поставка

Кустоси су, свако из свог угла, на појединим местима на изложби, акцентовали неке од историјских тренутака, сегмената новоуспостављеног система вредности и начина сећања на рат.

(Стари музеј Музеја Југославије, Михаила Мике Јанковића 6, Београд)

Посебни програми Музеја Југославије

 

Ауторско вођење кроз изложбу: „ТАНЈУГ јавља, рат је завршен“

14. новембар у 13 часова

Изложба: „ТАНЈУГ јавља, рат је завршен“ је први корак којим Музеј Југославије отвара за јавност најстарији сачуван део фото-архиве Телеграфске агенције Нове Југославије.

Izložba: "Tanjug javlja, rat je završen" u Muzeju 25. maj
Ауторско вођење кроз изложбу: „Тањуг јавља, рат је завршен“

На документарним фотографијама велике историјске вредности, насталим у периоду од октобра 1944. до новембра 1945. године, публика ће моћи да види драматичне сцене завршних борби за ослобођење земље, најважније моменте довршавања политичке револуције, опсежне захвате на обнови земље и нормализацији живота, свеприсутне ожиљке и последице рата, али и почетак институционализованог рада на стварању новог, социјалистичког човека.

Интерпретације различитих истраживача представљене кроз видео-снимке у оквиру поставке, додатно осветљавају неке од кључних догађаја и феномена из периода пред сам крај рата.

Muzej 25. maj i izložba "Tanjug javlja, rat je završen"
Објекат Музеј 25. мај Музеја Југославије

Изложба је део програма којим Музеј Југославије обележава 75 година од краја Другог светског рата. Њени аутори су Радован Цукић и Милица Томић који ће поводом Манифестације Музеји за 10 овога пута публику спровести кроз поставку.

(Музеј 25. мај Музеја Југославије, Михаила Мике Јанковића 6, Београд)

Радно време у току Манифестације:

  • од 11. до 15. новембра од 10 до 18 часова,
  • 14. новембра од 10 до 20 часова


Адреса: 

  • Михаила Мике Јанковића 6, Београд


Сајт: Музеј Југославије