Музејска збирка Народног универзитета Трстеник

Стална поставка Mузејске збирке Народног универзитета Трстеник


 

Музејска збирка Народног универзитета Трстеник постоји од 1983. године у оквиру Народног универзитета Трстеник. У почетку, Музејска збирка је своје канцеларије имала у просторијама Народног универзитета, али је од 2000. године физички издвојена у посебну зграду.

Музејска збирка поседује: историјску збирку, репрезентатитвну збирку предмета од ткања (ћилима, пешкира, сукњи, прекривача), предмета који су се на селу користили у свакодневном животу, а данас су готово потпуно нестали и предмета који су у трстеничкој  варошици били у свакодневној употреби у првој половини прошлог века.

Deo stalne postavke Muzejske zbirke Narodnog univerziteta u Trsteniku
Свадба у Кани, фреска, манастир Каленић

Поред вредне етнолошке збирке, Музејска збирка Трстеник поседује и две археолошке збирке. У питању су: збирка са налазишта Благотин (која се налази у Институту за археологију Филозофског факултета у Београду) и збирка са налазишта Страгари. Обе збирке су из неолитског периода и јединствене су у региону.

Иако има довољно расположивог материјала, Музејска збирка нема своју сталну поставку, због неодговарајућег простора.

  • сваког радног дана од 07 до 15 часова

(Музејска збирка Народног универзитета Трстеник, Б. Југовић бб, Трстеник)

 

Посебни програми Музејске збирке Народног универзитета Трстеник

Изложба „Шири, шири, везени пешкири“

Изложба ће публици представити збирку пешкира Музејске збирке Трстеник.

Основна идеја изложбе је скретање пажње на положај жена на селу, који је и данас маргинализован, кроз један предмет текстилног покућства који је био у свакодневној употреби, а тесно је повезан и са бројним обичајима годишњег циклуса, свадбеним, погребним и другим обичајима.

Prikaz položaja žena na selu kroz izložbu "Širi, širi, vezeni peškiri"

Група преља и плетиља, Tрстeник, јесен 1945.

Изложба је добила назив по дечијој игри са којом се девојчице и дечаци упознају са једном важном примењеном народном уметношћу – вежењем пешкира.

Деца свакодневно гледају своје мајке и баке током процеса прераде биљних и животињских сировина и њиховим претварањем у нити пређе које се даље користе у процесима ткања и поступцима настајања пешкира.

Девојчице од осме године улазе у процес израде текстилног покућства како би на време себи обезбедиле мираз, једину имовину коју су поседовале током живота јер су се, у складу са патрилинеарном традицијом, сестре одрицале очевине у корист своје браће.

Тако пешкир, заједно са још неким предметима текстиног покућства бива једина имовина девојке која удајом ступа у нови дом. Након удаје, њена девојачка спрема или мираз је три дана стајала изложена у девојачкој соби.

Излагањем пешкира из збирке текстилног покућства у току манифестцаије „Музеји за 10“ хтели смо да скренемо пажњу на положај жена у сеоским срединама које и данас немају своју имовину, које се обредно и симболично купују на венчањима, доносе мужевима мираз и одричу се имовине у корист своје браће. То су жене које најчешће поседују само оно што су донеле у мираз, а важни део тог мираза је управо – пешкир.

Адреса: 

  • Б. Југовић бб, Трстеник


Сајт: Музејска збирка Народног универзитета Трстеник