Завичајни музеј Петровац на Млави

Стална поставка Завичајног музеја Петровац на Млави


Завичајни музеј Петровац на Млави представља нову Сталну поставку коју чини археолошка поставка налаза с каснонеолитског локалитета Беловоде (5350–4600. године старе ере) и документарно-историјска изложба о настанку и развоју Петровца на Млави до почетка Другог светског рата.

Посебна пажња је посвећена животу људи на Беловодама кроз реконструкцију једне винчанске куће са предметима који су коришћени у свакодневном животу. Дух винчанске културе представљен је артефактима од камена (окресаног и глачаног), животињских костију, затим, уметничких и технолошки висококвалитетних грнчарских производа, као и предметима религијског карактера које чине извесни типови посуда, антропоморфне и зооморфне фигурине, керамички жртвеници, амулети итд. са посебним освртом на металургију, која се на овим просторима одвија већ 7000 година. Беловоде су, за сада, најстарије налазиште у овом делу Европе, на коме је доказано рударство и металургија бакра.

Zgrada Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi
Завичајни музеј Петровац на Млави

Други сегмент Сталне поставке се односи на период формирања насеља на обалама Млаве и његов привредни, економски, друштвени и културни развој до средине XX века. На регулационом плану Петровца из 1928. године представљени су најбитнији објекти предратног Петровца који су данас сведочанство о локалној историји и културном наслеђу, док је на паноима, свеобухватно и тематски представљен живот града у тренутку његовог развоја и грађанског напретка: преко управе, трговине, заната, образовања, спорта, културних и хуманитарних удружења.

(Завичајни музеј Петровац на Млави, Српских владара 163)

Посебни програми

 

Црно и бело – прича о чоколади

од 09. до 12. новембра од 08 до 20 часова.

Радионице са ученицима нижих разреда Основне школе у Петровцу. Вођење кроз гостујућу изложбу Природњачког музеја у Београду.

(Завичајни музеј у Петровацу на Млави, Српских владара 163)

Предавање о  историјату чоколаде

12. новембар од 18 часова.

Кустос Природњачког музеја  у Београду, Деса Ђорђевић Милутиновић одржаће предавање о историјату чоколаде у Народној библиотеци „Ђура Јакшић“.

(Народна библиотека „Ђура Јакшић“ , Радета Московлића 17, Петровац на Млави)

Трибина о родној равноправности

13. новембар од 18 часова.

Трибина посвећена родној равноправности у сарадњи са Центром за социјални рад, у Народној библиотеци „Ђура Јакшић“.

(Народна библиотека „Ђура Јакшић“ , Радета Московлића 17)

Кад престанеш да ме чешљаш, престаћу да те мрзим

14. новембар од 18 до 00 часова.

Европска Ноћ музеја у Завичајном музеју – отварање гостујуће изложбе – Kад престанеш да ме чешљаш, престаћу да те мрзим, Музеја афричке уметности у Београду.

(Завичајни музеј у Петровацу на Млави, Српских владара 163)

"Kad prestaneš da me češljaš, prestaću da te mrzim" je gostujuća izložba povodom Evropske noći muzeja u Zavičajnom muzeju Petrovac na Mlavi
Гостујућа изложба Музеја афричке уметности у Београду

Ликовна изложба УЛУП-а

од 09. до 14. новембра.

( Галерија „Kруг“)

Izložba ULUP-a u Galeriji "Krug", Zaičajni muzej Petrovac na Mlavi
Изложба УЛУП-а у Галерији „Круг“

Радно време у току Манифестације:

  • од 08 до 20 часова,
  • у суботу 14. новембра од 10 до 00 часова.

Адреса: 

  • Завичајни музеј у Петровацу на Млави – Српских владара 163, 12300 Петровац на Млави
  • Народна библиотека „Ђура Јакшић“ – Радета Московлића 17,
    12300 Петровац на Млави


Сајт:  Завичајни музеј Петровац на Млави