Продајна галерија „Београд“


Продајна галерија „Београд“ је Установа културе града Београда основана 1963. одлуком Скупштине града. То је уједно и најстарија продајна галерија у Београду, специјализована за промоцију, пласман и продају дела савремене визуелне уметности.

Prodajna galerija Beograd na Kosančićevom vencu
Зграда Продајне галерије „Београд“

Стална поставка Продајне галерије „Београд“

Стална продајна поставка представља избор из  галеријске понуде која обухвата слике, цртеже, графике, фотографије, скулптуре и уметничке објекте домаћих реномираних уметника.

Ова поставка осмишљена је да широј публици представи једну врсту неформалног пресека токова  уметности, од међуратног и послератног  модернизма на овим просторима, преко одабраних интернационалних уметника средине XX века,  све до најновије продукције домаћих аутора.

Prodajna galerija Beograd i njena stalna postavka
Стална продајна поставка Продајне галерије „Београд“

Посебни програми Продајне галерије „Београд“

Изложба Наташе Кокић у Продајној галерији „Београд“ под називом „Ансамбл могућих историја“ (Ensemble of possible histories)

Од 05. до 23. новембра 2020. године

Kонцепција изложбе заснива се на испитивању могућности функционалног уодношавања индивидуалне и колективне егзистенције у савременом друштву. У том контексту ауторка евоцира утопијско наслеђе куће/станишта као места отклона или покушаја очувања аутономије појединца унутар претпостављених социјалних оквира.

Izložba Nataše Kokić  pod nazivom "Ansambl mogućih istorija"
Наташа Кокић – Детаљ Множине, у процесу рада, оловка на папиру

Делови ентеријера (лампе, завесе) и вештачки креиране ситуације (играчке од папира и картона) као и илустрације структура у природи говоре о напетости између света окружујуће реалности и стварних потреба и предмета жеља индивидуа који у њој обитавају.

Izložba Nataše Kokić u Prodajnoj galeriji "Beograd"
Наташа Кокић – угљен и бели угљен на папиру

Умножавањем природних и артифицијелних модула, као и метафоричким умножавањем жељених формација и објеката, наглашава се сложеност односа између бића и ствари, фрагилност граница света унутар и изван и могућност очувања личних повести. Инсталацију чине:

  • серије цртежа,
  • израђени предмети и
  • ready made објекти посебно осмишљени за простор Продајне галерије ,,Београд”.

(Продајна галерија , „Београд“, Косанчићев венац 19)

 

Радно време:

  • понедељак – петак од 09 до 19 часова,
  • субота од 09 до 15 часова,
  • 14. новембра у току Манифестације од 09 до 15 часова.

Адреса:

  • Косанчићев венац 19, Београд

Сајт: Продајна галерија „Београд“