Музеј савремене уметности Војводине


Посебни програми

 

Владан Јолер и Стеван Којић: изложба докторских уметничких пројеката

Од 09. до 15. новембра 2020. године од 12 до 23 часа.

Музеј савремене уметности Војводине кроз изложбу представља докторске уметничке пројекте аутора Владана Јолера и Стевана Којића који критички рефлектују употребу савремених технологија и њихову улогу у друштву. Аутори се баве анализом невидљивих инфраструктура интернета и друштвених мрежа, као и пропитивањем (апсурдних) ефеката аутоматизованих и аутономних система који производе различите друштвене феномене у којима кључну улогу има експлоатација рада и слободног времена човека.

Vladan Joler - Atlas, izložba u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine
Владан Јолер

Визуелизација ових истраживања конципирана је као својеврсна медијска археологија у формама уметничких инсталација које укрштају науку, дигиталне системе и аналогне уређаје, видео, критичку картографију, радио и текст.

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, izložba Stevana Kojića
Стеван Којић

Владан Јолер је уметник, професор на одсеку за нове ликовне медије на Академији уметности Нови Сад и оснивач фондације Share. Иницијатор и учесник бројних манифестација које се баве истраживањем и едукацијом из области критичке медијске културе. Његов рад Anatomy of AI System настао у сарадњи са Кејт Крофорд (2018) налази се у колекцији музеја МоМА у Њујорку. https://labs.rs/en/

Izložba Vladana Jolera, Muzej  savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu
Владан Јолер – Атлас

Стеван Којић је уметник и професор на одсеку за нове ликовне медије на Академији уметности Нови Сад. Више од две деценије активно излаже свој рад на самосталним и групним изложбама у оквиру националних репрезентација уметника у галеријама и музејима у Европи и Азији. Добитник је бројних награда и признања из области медијске уметности. https://www.stevankojic.com

Umetnički projekat Stevana Kojića u Novom Sadu, u okviru Muzeja savremene umetnosti Vojvodine
Поставка Стевана Којића

Радно време у току Манифестације:

  • од 09. до 15. новембра од 12 до 22 часа
  • 14. новембар од 12 до 22 часа

Адреса:

Дунавска 37

Сајт: Музеј савремене уметности Војводине