Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića

Stalna postavka Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića


Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića  osnovana je 15. decembra 1972. godine na osnovu Ugovora o poklonu kolekcionara Rajka Mamuzića. Smeštena je vili porodice Radulović, u ulici Vase Stajića broj 1, u Novom Sadu. Za javnost je otvorena 23. oktobra 1974. godine.

Osnovni fond Zbirke predstavlja jedinstven pregled srpske umetnosti, nastale u prvim  decenijama posle Drugog svetskog rata.  Njen karakter i razmere, odredio je sam kolekcionar,  izborom i brojem  umetnika, a njenu umetničku vrednost potvrdili su naši najeminentniji  istoričari umetnosti.

Lazar Vozarević - Materinstvo, slika je izložena u Novom Sadu u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića
Lazar Vozarević – Materinstvo

Osnovni fond Zbirke čine dela 35 umetnika prve posleratne generacije, sa akcentom na umetnost  Zadarske grupe, Decembarske,Beogradske i delimično Jedanaestorice. U trenutku osnivanja Osnovni fond Zbirke je obuhvatao  438 umetničkih dela, slika, skulptura, crteža, grafika i tapiserija. Zahvaljujući kasnijim poklonima kolekcionara, ali i umetnika i njihovih porodica  fond se popunjavao. Od umetničkih dela pristiglih u Galeriju posle smrti kolekcionara, osnovana je i Proširena  Zbirka  Osnovnog  fonda. Danas obe sadrže  997 umetničkih dela.

Mladen Srbinović - Crvena Jesen, slika se nalazi u
Mladen Srbinović – Crvena jesen

Umetnici čija su dela sabrana u  Osnovni fond Zbirke imali su značajne uloge  u našoj savremenoj umetnosti. Mnogi su bili su  profesori Likovnih  akademija, a sedmoro  članovi  SANU-a (Mladen Srbinović, Nikola Janković, Mića Popović, Ljubica Sokić, Milorad Bata Mihailović, Petar Omčikus, Stojan Ćelić). Njihova dela se čuvaju i izlažu  u svim našim značajnijim muzejima i  galerijama.

Posebni programi

 

Izložba: „Od ponosa do zaborava “

Otvaranje 11. novembra u 19 časova.

Izložbu  čine radovi 19 umetnika prve posleratne generacije  koji su nastali u umetničkim kolonijama u Vojvodini: u Senti, Bačkoj Topoli, Bečeju i Ečki.  U prvim godinama rada kolonija, ovi umetnici su još uvek mladi, nedovoljno sigurni u svoj sud, oni su okupljeni oko barda umetničke scene Milana Konjovića, i uz njegovu podršku traže svoj likovni identitet.

Slika Stojana Ćelića, Severni deo Banata u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića
Stojan Ćelić – Severni deo grada (u Banatu)

Sredinom pedesetih godina njihova uloga se menja. Zahvaljujući velikim kreativnim potencijalima, oni smelo prezentuju nova viđenja savremene umetnosti,  u kolonije donose nova likovna rešenja neka čak nepoznata u našoj celokupnoj umetnosti. U suštini, oni utiču na novu orijentaciju likovnog izražavanja u umetničkim kolonijama i zajedno sa umetnicima – domaćinima osavremenjavaju i menjaju umetničku stavrnost Vojvodine.

(Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Vase Stajića 1)

Radno vreme u toku Manifestacije:

  • od 09. do 15. novembra od 10 do 20 časova

Adresa:

  • Vase Stajića 1

Sajt:Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića