Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића

Стална поставка Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића


Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића  основана је 15. децембра 1972. године на основу Уговора о поклону колекционара Рајка Мамузића. Смештена је вили породице Радуловић, у улици Васе Стајића број 1, у Новом Саду. За јавност је отворена 23. октобра 1974. године.

Основни фонд Збирке представља јединствен преглед српске уметности, настале у првим  деценијама после Другог светског рата.  Њен карактер и размере, одредио је сам колекционар,  избором и бројем  уметника, а њену уметничку вредност потврдили су наши најеминентнији  историчари уметности.

Lazar Vozarević - Materinstvo, slika je izložena u Novom Sadu u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića
Лазар Возаревић – Материнство

Основни фонд Збирке чине дела 35 уметника прве послератне генерације, са акцентом на уметност  Задарске групе, Децембарске, Београдске и делимично Једанаесторице. У тренутку оснивања Основни фонд Збирке је обухватао  438 уметничких дела, слика, скулптура, цртежа, графика и таписерија. Захваљујући каснијим поклонима колекционара, али и уметника и њихових породица  фонд се попуњавао. Од уметничких дела пристиглих у Галерију после смрти колекционара, основана је и Проширена  Збирка  Основног  фонда. Данас обе садрже  997 уметничких дела.

Mladen Srbinović - Crvena Jesen, slika se nalazi u
Младен Србиновић – Црвена јесен

Уметници чија су дела сабрана у  Основни фонд Збирке имали су значајне улоге  у нашој савременој уметности. Многи су били су  професори Ликовних  академија, а седморо  чланови  САНУ-а (Младен Србиновић, Никола Јанковић, Мића Поповић, Љубица Сокић, Милорад Бата Михаиловић, Петар Омчикус, Стојан Ћелић). Њихова дела се чувају и излажу  у свим нашим значајнијим музејима и  галеријама.

Посебни програми

 

Изложба: „Од поноса до заборава “

Отварање 11. новембра у 19 часова.

Изложбу  чине радови 19 уметника прве послератне генерације  који су настали у уметничким колонијама у Војводини: у Сенти, Бачкој Тополи, Бечеју и Ечки.  У првим годинама рада колонија, ови уметници су још увек млади, недовољно сигурни у свој суд, они су окупљени око барда уметничке сцене Милана Коњовића, и уз његову подршку траже свој ликовни идентитет.

Slika Stojana Ćelića, Severni deo Banata u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića
Стојан Ћелић – Северни део града (у Банату)

Средином педесетих година њихова улога се мења. Захваљујући великим креативним потенцијалима, они смело презентују нова виђења савремене уметности,  у колоније доносе нова ликовна решења нека чак непозната у нашој целокупној уметности. У суштини, они утичу на нову оријентацију ликовног изражавања у уметничким колонијама и заједно са уметницима – домаћинима осавремењавају и мењају уметничку ставрност Војводине.

(Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Васе Стајића 1)

Радно време у току Манифестације:

  • од 09. до 15. новембра oд 10 до 20 часова

Адреса:

  • Васе Стајића 1

Сајт: Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића