Савремена галерија Зрењанин


Посебни програми Савремене галерије Зрењанин

 

МЕЂУПРОСТОР Милена Путник, Невена Поповић, Ана Пиљић Mитровић и Мирјана Одић у Савременој галерији Зрењанин

Савремена галерија Зрењанин – Уметнице Милена Путник, Невена Поповић, Ана Пиљић Митровић и Мирјана Одић изражавају се у различитим медијима и препознатљивим поетикама које ће се међусобно повезивати кроз задати концепт МЕЂУПРОСТОРА.

Вођене идејом међупростора тежња је стићи до тачке сусрета са другима и дељења мноштва узајмних вредности у оквиру заједничког међупростора, насталог из потребе за стварањем, дељењем, препознавањем и сусретом.

Од 09. до 15. новембра 2020. године од 08 до 20 часова.

Субота, 14. новембар 2020. године од 18 до 24 часа.

Savremena galerija Zrenjanin
Зграда Савремене галерије Зрењанин

У сталној егзистенцијалној нужности уметник је приморан да тражи и проналази међупросторе за исказивање својих уметничких тежњи. Градећи тако мрежу међупростора, од личног до универзалног, уметник ствара фину структуру узајамно повезаних међупростора у којима заједно са другима ствара ново искуство и заједнички међупростор као вредност за себе.

Разговор са публиком и вођење кроз изложбу МЕЂУПРОСТОР Милена Путник, Невена Поповић, Ана Пиљић Митровић и Мирјана Одић у Савременој галерији Зрењанин

14. новембра 2020. године у 20 часова.

Радно време у току Манифестације:

  • од 08 до 20 часова
  • 14. новембра 2020. године у 20 часова – разговор са публиком

Адреса:

Трг слободе 7, Зрењанин

Сајт: Савремена галерија Уметничке колоније Ечка