Muzej rudarstva i metalurgije “Bor“

Stalna postavka „Istorijski razvoj rudarstva i metalurgije od praistorije do savremenog doba“

Stalna postavka obuhvata akvizicije koje su usmerene na upoznavanje sa istorijatom rudarstva i metalurgije na terenima severoistočne Srbije. Rudarske i metalurške altke korišćene u rudarstvu od praistorije do danas, svetitljke za osvetljavanje rudničkih prostorija, korita i pribor korišćen za ispiranjezlata od antike do početka 20. veka, minerološka zbirka, kao i još puno interesantnih predmeta vezanih za rudarsku kulturu stanovništva Bora i okoline. Poseban segment predstavlja ekspozicija “Duhovna i materijalna kultura Vlaha okoline Bora“ na kojoj se posetioci mogu upoznati sa duhovnom i materijalnom kulturom Vlaha i osnovnim vidovima tradicionalnog privređivanja, kao i načinom odevanja i ukrašavanja. Stalna postavka u Muzeju rudarstva i metalurgije, Moše Pijade 19, otvorena je za posetioce od 8 do 20 časova.

Stalna postavka

Umetnička kolonija “Bakar“ – stalna postavka savremene skulpture u bronzi

Postavka pruža uvid u važne pojave, poetike, autore i dela relevantna za razvoj savremene skulpture na kraju 20. i početka 21. veka. Ovu postavku čini izbor i pregled najznačajnijih autora, kao i njihovih antologijskih ostvarenja nastalih ili realizovanih u istoimenoj koloniji u periodu od 1985 – 2013. godine. Stalna postavka u Galeriji Umetničke kolonije “Bakar“, Milana Vasića Perice 4, otvorena je za posetioce od 8 do 20 časova.

Izložba

Posebni programi

Od 13. do 15. maja od 8 do 14 časova i 16. maja od 14 do 19 časova: „Antički sjaj“ – Radionica „Antički sja“j odvijaće se kroz saradnju kustosa za Antički period i građanstva na datovanju i valorizaciji arheoloških predmeta i antičkog novca. Lokacija: Muzej rudarstva i metalurgije “Bor“ u Boru.

17. maj u 10 časova: „Dečiji likovni atelje“ – Učesnici ateljea su učenici osnovnih škola grada Bora od petog do osmog razreda koji uz pomoć različitih likovnih tehnika stvaraju radove na zadatu temu „Metal u funkciji muzejskog predmeta“. Ovaj dečiji atelje podrazumeva edukativni i praktični likovni deo. Lokacija: Muzej rudarstva i metalurgije “Bor“ u Boru.

Edukativne radionice

18. maj u 19 časova: Otvaranje izložbe „Srbija i Srbi na filmu u Prvom svetskom ratu“ – Gostujuća izložba Jugoslovenske kinoteka iz Beograda koja je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja priredila navedenu izložbu, povodom obeležavanja stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata.  Cilj je da se ova izložba približi, pre svega, mlađim generacijama, učenicicma osnovnih i srednjih škola i studentima, kao i ostalim zainteresovanim građanima. Izložba će biti otvorena povodom Međunarodnog dana Muzeja i 15. Evropske noći muzeja. Lokacija: Galerija Muzeja rudarstva i metalurgije.

Radno vreme: od 8 do 20 časova, u subotu 18. maja do 22 časa.
Adresa: Muzej rudarstva i metalurgije – Moše Pijade 19; Galerija Umetničke kolonije “Bakar“ – Milana Vasića Perice 4
Sajt:Muzej rudarstva i metalurgije