Muzej Horeum Margi-Ravno Ćuprija

Stalna postavka

Stalnu postavku Muzeja „Horeum Margi-Ravno“ Ćuprija čine eksponati arheološke, istorijske, numizmatičke i etnografske zbirke, sa akcentom na arheološku, obzirom da se muzej nalazi na arheološkom lokalitetu Horreum Margi (2-5.v.n.e.). Pored kamene plastike sa gore pomenutog lokaliteta, arheološku postavku čine i eksponati sa neolitskog arheološkog lokaliteta Stublina (3500-5000 god. p.n.e.) koji je takođe u teritorijalnoj nadležnosti Muzeja. U dvorištu muzeja nalaze se ostaci severoistočne kule utvrđenja Horreum Margi.

Stalna postavka

Posebni programi

13. maj od 9 do 19 časova: „Mladi arheolozi“ – Arheološke radionice za decu predškolskog uzrasta koje će se odvijati na samom arheološkom lokalitetu Horreum Margi u dvorištu muzeja. Predškolci će se upoznati sa arheološkim lokalitetom kao i metodama arheoloških istraživanja prilagođenih njihovom uzrastu. Radionice će trajati 45. minuta po grupi.

Edukativne radionice

14. maj od 9 do 15 časova: „Istraživači sveznalci“ – Arheološka radionica za decu školskog uzrasta, na lokalitetu Horreum Margi  u dvorištu muzeja. Kroz upoznavanje sa lokalitetom i istorijom grada, kroz igru, deca će steći nova znanja. Na kraju radionice dobiće materijal sa ilustrovanim pitanjima i zagonetkama koje bi trebalo da popune kroz ilustraciju. Radionice će po grupi trajati 45. minuta.

13. i 14. maj od 15 do 18 časova (deca predškolskog i školskog uzrasta), 15. maj od 10 do 15 časova i 16. maj od 14 do 18 časova (deca srednjoškolskog uzrasta): „Kapitalno pismo“ – Kreativna radionica iz oblasti pisma, u kojoj bi se kroz istorijat pisma i praktični rad (kaligrafija) upoznali sa kvadratnom kapitalom, antičkim pismom, osnovom savremenog pisma. Prva faza je upoznavanje sa osnovama kapitale, vođenje kroz postavku i prepoznavanje pisma na eksponatima iz postavke, dok je drugi deo pisanje trskom zadati tekst pismom kvadratne kapitale.

Edukativne radionice

16. maj od 18 do 20 časova: „Upoznaj svoje nasleđe“ – Radionica namenjena deci srednjoškolskog uzrasta u kojoj će se neposredno upoznati sa kulturnim nasleđem Ćuprije sa posebnim akcentom na antičko nasleđe i grad Horreum Margi. U okviru radionice biće projektovana moguća rekonstrukcija grada Horreum Margi kroz 3D animaciju. Na kraju radionice učenici će popuniti ankete koje će poslužiti za unapređenje postavke. Radionica je predviđena za učenike viših razreda srednjih škola.

Horreum Margi

„Horreum Margi centar antičkog Pomoravlja“ – Tribina, u kojoj će stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca predstaviti rezultate arheoloških istraživanja 2018. godine na lokalitetu severoistočne kule grada Horreum Margi, kroz izložbu eksponata i 3D animaciju mogućeg izgleda grada Horreum Margi. U okviru tribine biće upriličeno stručno vođenje kroz postavku muzeja.

18. maj od 17 do 20 časova: U dvorištu muzeja će biti prirteđeno, već tradicionalno, pucanje iz makete Karađorđevog trešnjevog topa. Ovu aktivnost prati priča o Stevi pisaru, ustaniku Prvog srpskog ustanika koji je na Ivankovcu kod Ćuprije 1805. godine pucnjem iz trešnjevog topa usmrtio turskog vojskovođu Hafiz Pašu.

Pucanje iz makete Karađorđevog topa

18. maja od 17 do 1 čas – Posetiocima će biti dostupan i lokalitet severoistočne kule grada Horreum Margi, gde će uz stručno vođenje biti projektovana i animacija grada Horreum Margi.

18. maja u 20 časova: Otvaranje izložbe umetničkih radova „Kulturno nasleđe i ja“ – Izložba radova dece predškolskog uzrasta, realizovana u sklopu radionice „Dete i muzej“ u 2018. godini i afirmisanih ćuprijskoh umetnika na temu kulturnog nasleđa.

Radno vreme: od 8 do 20 časova, u subotu 18. maja od 17 od 1 čas
Adresa: Jovana Kursule 2
Sajt: Muzej „Horeum Margi-Ravno“ Ćuprija