Библиотека Центар за културу Кладово

Стална поставка „Макета потопљеног острва Ада Кале“

Макета (4 м x 4 м)  Ада Кале, је некадашње острво и насеље на Дунаву у Текијско-оршавској долини, између горње клисуре Казана и низводне Сипске клисуре, код ушћа реке Черне на граници према Румунији. Било је дуго 1750 m. а широко 500 m. Ада Кале су још Римљани утврдили и на темељима тих утврђења грађена су друга, тако је оно увек служило у војне сврхе, јер је онај ко је био његов господар, господарио је пловидбом кроз Ђердап. Аустријанци последњи обнављају древна утврђења најпре  1689 . кадасе  гради утврђење које се назива Нова Оршава, јер се налазио 3 km низводно од румунског града Оршаве. Године 1718.. ту је био царски стан одакле је цар Јосиф први посматрао борбу са Турцима. Турци су га населили после Аустријске окупације 1781-1739, па до његовог потапања ту је било турско насеље. Ада Кале је често мењало господаре. Било је српско, турско, аустроугарско и на крају румунско. Тек 1878. по Берлинском уговору Турска напушта Ада Кале. После Балканских ратова од 1913. је у поседу је Аустроугарске, а после Првог светског рата припало је Румунији. На овом острву је 25. јула 1804. за време Првог српског устанка, српска потера предвођена Миленком Стојковићем, ухватила је и погубила четворицу београдских дахија АганлијуКучук АлијуМула Јусуфа и Фочић Мехмед-агу. Острво је било чувено по виновој лози званој адакалка. Потопљено је 1971. године изградњом хидроелектране Ђердап 1.

Изложба
Програми за младе

Изложба „Живот и стваралаштво писца за децу Јована Јовановића Змаја“

Документарна изложба обухвата живот и стваралаштво Ј. Ј. Змаја – песника, преводиоца, лекара, драматурга, оснивача Српске књижевне задруге, уредника седам листова и часописа. Садржи документе прикупљене из Музеја града Новог Сада, Матице Српске, Архива САНУ, Народне библиотеке Србије, Завичајног одељења и Одељења периодике Библиотеке града Београда.  Аутор изложбе: Олга Красић-Марјановић библиотекар-саветник Библиотеке града Београда

Радно време: од 7 до 20 часова
Адреса: Дунавска 7
Сајт: Библиотека „Центар за културу“ Кладово