Галерија слика Сава Шумановић у Шиду

Стална поставка

Основа презентације културних добара, дела Саве Шумановића је стална поставка која броји 100 слика, уља на платну, која је Сава Шумановић насликао у Шиду.  Поклањајући граду Шиду 417 слика, Персида Шумановић је нагласила да је оснивање Галерије у Шиду била зајденичка жеља њена и Савина, сматрали су да се слике најбоље могу доживети у окружењу у ком су и настале. Слико је у циклусима. У сталниој поставци изложени су циклуси  Шидијанке, Пролеће у шидским баштама, Дечији ликови… и други. Највећа инспирација уметнику била је светлост и богатство колоритта у окружењу, те је навећи број слика посвећен пејзажу. Зимски пејзажи Саве Шумановића антологијска су дела националне уметности. Друга омиљена тема је  акт. У сталној поставци поред циклуса Шидијанке за који је позирала Ема, плавуша из Шида, изложене су слике за кокје су позирали најпознатији париски модели, Кики, Ајша… Посетиоци Галерије кроз сталну поставку могу у потпуности стећи увид у Последњу деценију, најзреију стваралачку фазу уметника. Део Галерије намењен је за тематске изложбе, тренутно је у поставци изложба „Шидски пејзаж Саве Шумановића“.

Стална поставка

Посебни програми

14. мај у 10 часова: Изложба дечијих радова  „Сликамо и ми“ одговор на тему Будућност традиције.

15. мај у 18 часова: Концерт  „Вечерњи облаци“ – Композиција инспирисана сликом Саве Шумановића, композитор Предраг Павловић.

16. мај у 10 часова: Радионице „Будућност традиције“.

17. мај у 13 часова: Радионице „Будућност традиције“.

Креативне радионице

Адреса: Светог Саве 7
Сајт: Галерија слика Сава Шумановић