Narodni muzej u Beogradu

Narodni muzej u Beogradu osnovan je ukazom ministra prosvete Jovana Sterije Popovića, 10. maja 1844. godine, kao Muzeum serbski, koji je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva. Organizovan u prvim decenijama svog rada i kao ustanova zaštite i kao naučna, istraživačka ustanova, koja je konstituisala nacionalni identitet i bila presudan akter u razvoju zaštite baštine, Narodni muzej je ubrzo prerastao u zvaničnog reprezenta države i društva, svedočeći i o mogućoj snazi kulture i muzeja u Srbiji.

Intenzivnoj delatnost prikupljanja i razvoja zbirki, pridružen je ubrzo i raznovrstan istraživački rad, koji je preobrazio muzej od skladišta prošlosti u prikazivački, demonstracioni izložbeni prostor. Međuratne godine dvadesetog veka dovele su do velike transformacije, u kojoj su izložbe, posebno međunarodne koje su se dinamično smenjivale, uz raznovrsnu istraživačku i izuzetnu izdavačku delatnost, postavile muzej kao centar informacija o izuzetnom, o lepom, o posebnim vrednostima nacionalne, ali i evropske kulturne baštine.

Narodni muzej u Beogradu

Muzeji u sastavu Narodnog muzeja u Beogradu:

Muzej Vuka i Dositeja – Muzej Vuka i Dositeja, memorijalni muzej, posvećen je dvojici velikana srpske kulture, prosvetitelju i prvom srpskom ministru prosvete Dositeju Obradoviću i reformatoru srpskog jezika, tvorcu srpskog književnog jezika, Vuku Karadžiću.

Muzej Vuka i Dositeja, Narodni muzej u Beogradu

Galerija fresaka  Galerija fresaka Narodnog muzeja u Beogradu jedinstvena je po svojoj funkciji i sadržaju, prikupljajući, čuvajući i predstavljajući na jednom mestu najviše domete srpske srednjovekovne i vizantijske umetnosti. U Galeriji se čuvaju kopije fresaka i odlivci skulptura koji svedoče o jedinstvenoj i značajnoj umetnosti zidnog slikarstva, ikonopisa, minijaturnog slikarstva i arhitekture nastale na teritoriji srednjovekovne Srbije i susednih zemalja Balkana, a mnoge kopije potiču iz spomenika koji su danas uništeni ili ugroženi.

Galerija fresaka, Narodni muzej u Beogradu

Arheološki muzej Đerdapa  Arheološki muzej Đerdapa u Kladovu predstavlja značajna svedočanstva o raznorodnim kulturama praistorijskog, rimskog i srednjovekovnog perioda na Dunavu. Osnovan je s ciljem integralne zaštite arheološke baštine Dunava u oblasti šire regije Gvozdena Vrata – Đerdap i celovitog predstavljanja i promocije ovog značajnog nasleđa. Jedan je od retkih specijalizovanih muzeja u Srbiji, jedan od dva arheološka muzeja. Otvoren je 1996. godine u objektu namenski građenom za muzej, po čemu se takođe izdvaja od ostalih muzeja u Srbiji.

Muzej Lepenski vir – Centar za posetioce – Muzej Lepenski Vir nalazi se u sklopu zaštićenog arheološkog kompleksa Lepenski Vir, kod sela Boljetin, u okviru zaštićenog Nacionalnog parka Đerdap, nedaleko od Donjeg Milanovca. Podignut je pored izmeštenog lokaliteta Lepenski Vir, koji predstavlja svetski značajan lokalitet, star 9000 godina.

Muzej Lepenski vir, Narodni muzej u Beogradu

Spomen muzej Nadežde i Rastka Petrovića – Cpomen-muzej posvećen je velikanima srpske kulture 20. veka – Nadeždi Petrović, čuvenoj slikarki, osnivaču Prve jugoslovenske umetničke kolonije u Sićevu, i njenom bratu Rastku Petroviću, pesniku, putopiscu i likovnom kritičaru. Muzej je postao deo Narodnog muzeja 1975. godine zahvaljujući plemenitom daru – legatu Ljubice Luković, sestre Nadežde i Rastka Petrovića, koja je muzeju zaveštala svu svoju imovinu, uključujući i porodičnu kuću u kojoj je Spomen-muzej otvoren. Osim radova Nadežde Petrović, Ljubica Luković je muzeju zaveštala i vrednu kolekciju slika iz zbirke samog Rastka Petrovića, dela domaćih i stranih umetnika, kao i raznorodne umetničke, upotrebne i predmete kulta vanevroposkih kultura koje je Rastko prikupljao, njegova afrička i meksička zbirka. Dragocen segment legata predstavlja epistolarna građa i rukopisi, crteži Rastka Petrovića, njegova i biblioteka, gramofonske ploče i putopisni filmovi. U okviru legata čuvaju se i lični predmeti, porodične fotografije i uspomene iz života ovih značajnih umetnika, danas izuzetno dragoceni dokumenti za razumevanje i tumačenje različitih aspekata njihovih ličnosti i stvaralaštva. Najznačajniju celinu čini 30 radova Nadežde Petrović, među kojima su Bavarac, Betovenova maska, Kaluđer, Šljivik u Resniku, Mod Alan, kao i sedam akvarela Rastka Petrovića, Bekstvo u Egipat, Predeo iz džungle, Orijentalna igračica. Izdvajaju se i dela predvodnika istorijskih avangardi: bakropis Pabla Pikasa Žena sa knjigom, crtež Amedea ModiljanijaŽenski akt, crtež Žana Koktoa Skica, slika Moiza Kislinga Poluakt devojke, grafika Žorža Ruoa Glava Ibija, akvarel Ogista Rodena Ženski akt, crtež Maksa Ernsta Prvi značajan razgovor sa Himerom itd. Celokupan umetnički materijal, od ukupno 64 dela, čuva s u okviru postojećih zbirki Narodnog muzeja.

PROGRAM TOKOM MANIFESTACIJE MUZEJI ZA 10 POGLEDAJTE OVDE