Galerija Matice srpske u Novom Sadu

Galerija Matice srpske je osnovana 1847. godine u Pešti, u okrilju Matice srpske, najstarijeg kulturnog, književnog i naučnog društva kod Srba. Predlog da se osnuje Srpskanarodna zbirka (Muzeum) dao je Teodor Pavlović, tadašnji sekretar Matice srpske. Jezgro buduće umetničke kolekcije Muzeja, današnje Galerije Matice srpske, čini kolekcija porodičnih portreta koju je Sava Tekelija, veliki srpski dobrotvor i prvi doživotni predsednik Matice srpske, sa celokupnom svojom imovinom 1840. godine zaveštao Matici srpskoj.

Galerija Matice srpske

Osnivanje Muzeja je odmah obnarodovano u Srpskim narodnim novinama, što je ujedno bio i poziv svim „rodoljubivim građanima” da novoosnovanom Muzeju „poklanjaju ili poveravaju na čuvanje sve one predmete koji doprinose obogaćivanju narodnog duha i služe njegovom kulturnom napretku”. Muzejske zbirke su se postepeno popunjavale, uz česte apele na rodoljubivo građanstvo. Po preseljenju Matice srpske u Novi Sad 1864. godine, prenesena je do tada prikupljena zbirka, koja je prvi put prikazana javnosti 1933. godine kada je Muzej Matice srpske konačno ozvaničen. Muzej je delovao kao kompleksna zbirka sa fondom prikupljenih arheoloških, numizmatičkih i etnografskih predmeta, dok je umetnička zbirka činila poseban deo. Godine 1947. novoosnovanom Vojvođanskom muzeju su ustupljene sve zbirke Muzeja Matice srpske osim umetničke, koja je dobila status posebne zbirke sa nazivom Galerija Matice srpske.

Od 1958. godine, kada se uselila u današnju zgradu u centru grada (zgrada bivše Produktne berze iz 1926/1927. godine) i otvaranjem stalne postavke srpskog slikarstva XVIII i XIX veka, Galerija Matice srpske deluje kao samostalna ustanova. Dogradnjom sale na drugom spratu 1992. godine stekli su se uslovi za izlaganje zbirke srpske umetnosti prve polovine XX veka. Stalna postavka, predstavljena u tri celine, hronološki prikazuje srpsku nacionalnu umetnost od XVI do XX veka i njeno uklapanje u savremene tokove evropske umetnosti. Plemeniti gest darivanja koji je započeo Sava Tekelija nastavili su potonji poslenici-predsednici, članovi i poštovaoci Matice srpske, kao i rodoljubivi građani, kolekcionari, umetnici, koji su svojim darovima, zaveštanjima i prilozima nastojali da obogate njene umetničke zbirke. Tokom svog postojanja Galerija je izrasla u jedinstvenu nacionalnu muzejsku ustanovu čiji umetnički fond, sa bogatom zbirkom srpske umetnosti od XVI do XXI veka prikazuje nastanak, razvoj i dostignuća srpske umetnosti i ukazuje na položaj i mesto srpske kulture i umetnosti u evropskom kontekstu. Od ukupnog broja umetničkih dela (oko 7.000) u Galeriji Matice srpske, jednu trećinu čine pokloni i zaveštanja, zahvaljujući kojima je Galerija do danas formirala 58 poklon-zbirki koje nose imena svojih darodavaca.

Stalna postavka 20. vek, Galerija Matice srpske

Pored stalne postavke, u Galeriji se priređuju povremene izložbe iz fonda: izložbe koje se bave pojavama i fenomenima vezanim za nacionalnu umetnost od XVI do XXI veka, izložbe poklon-zbirki darodavaca, kao i izložbe u saradnji sa drugim muzejima i institucijama kulture u zemlji i inostranstvu. U okviru rada sa publikom, osim popularnih tumačenja stalne postavke Galerija organizuje stručna predavanja, promocije knjiga, koncerte, projekcije filmova i dr. U okviru svoje vrlo bogate izdavačke delatnosti, Galerija objavljuje kataloge izložbi, druge prigodne publikacije i monografije, iz oblasti nacionalne umetnosti naznačenog perioda. Galerija Matice srpske aktivno učestvuje u širim projektima zaštite nasleđa u saradnji sa drugim institucijama i dosledno promoviše rezultate i domete rada kroz organizaciju stručnih skupova i radionica. Poseban segment rada Galerije Matice srpske predstavljaju edukativni programi i kreativne radionice za decu u kojima se na zanimljiv i prigodan način deci približava srpska nacionalna umetnost i kulturna baština. Najveći deo ovih aktivnosti odvija se u Dečjoj sobi, specijalno opremljenom prostoru za najmlađe. Za radove na adaptaciji i formiranju novih stalnih postavki XVIII, XIX i prve polovine XX veka Galerija Matice srpske je 2010. godine dobila nagradu NK IKOM-a Srbija za projekat godine.

PROGRAM TOKOM MANIFESTACIJE MUZEJI ZA 10 POGLEDAJTE OVDE