Нови Сад: Позоришни музеј Војводине

ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ
Краља Александра 5/1

ВЕБ АДРЕСА

Позоришни музеј Војводине основан је 6. маја 1982, на Ђурђевдан, али његова предисторија се везује још за Позоришни одсек Музеја Војводине, који је као самостална јединица оформљен 1951. године.

Музеј је, због двојаког карактера свога рада (бави се и историјом позоришта и постигнућима савреме­ног позоришта), јединствена институција културе на територији Војводине, са изразито стручном тематиком истраживања и деловања. Заправо, његова специфичност огледа се у двојаком основном задатку – у томе што за основну делатност има, као и сви музеји, систематско евидентирање, истраживање, прикупљање, заштиту, чување, обрађивање, проучавање, излагање и презентовање музејског материјала. Затим, он сабира податке о текућој позоришној стварности и тиме ствара услове за проучавање савремене театарске праксе; аналитичким радовима и информативним материјалима доприноси систематском и континуираном праћењу и изучавању проблема и појава у позоришној уметности и култури.

Поред ових основних, у складу са задацима и обавезама, Музеј континуирано обавља и следеће послове: припрема публикације о позоришној уметности и објављује монографије о позоришним ствараоцима и позоришним институцијама, као и књиге о теорији драме у својим едицијама: Позоришна култура на тлу Војводине, Ризница, Теорија драмских уметности, Посебна издања, Ловоров венац и Позоришни портрети; издаје и периодичне публикације (документациону публикацију Алманах позоришта Војводине који излази у свескама, за сваку претходну позоришну сезону, и лист за позоришну културу Војвођанска сцена); организује научно-стручне скупове, манифестације, трибине и разговоре о актуелним темама, догађајима и личностима. Стручне скупове и трибине организује у складу с потребама времена или јубилејима и значајним датумима из историје позоришта и биографија позоришника. Сваке године уприличи по неколико трибина као видове дружења с публиком: Портрет позоришног уметника и Сећање на позоришног уметника; библиотечку активност усмерава на увећавање и употпуњавање специјализоване музејске библиоте­ке; представља новообјављене позоришне публикације; сарађује с другим позоришним и институцијама културе…

Велику пажњу Музеј посвећује изложбеној и издавачкој делатности, као и популарисању сценских уметности.

Крајем 2003. године заживео је капитални научно-истраживачки пројекат из историје позоришта под називом Позоришна култура на тлу Војводине.

У фонду Музеја је похрањено више од 80.000 предмета (манускрипти драмских дела, плакати, програми, преписка, уметничка дела, макете, сценографске и костимографске скице, мемоарска грађа, лични предмети еминентних позоришних стваралаца, фотографије…). Они су на располагању не само театролозима и историчарима позоришта, него и другим проучаваоцима из области културе народа и националних мањина Војводине.

Сви програми Позоришног музеја Војводине одржавају се у Галерији ликовне уметности – поклон збирци Рајка Мамузића.

12. 05. 2017. у 19 часова
Обележавање Дана Позоришног музеја Војводине
Пригодни програм у склопу отварања изложбе „Лица Мире Бањац“.

Изложба „Лица Мире Бањац“ је конципирана тако да презентује „многоликост” у глумачком умећу Мире Бањац (једнако је успешна у тумачењу комичких и драмских рола, и у позоришту, и на филму, и на телевизији, и на радију), као и њену „многоликост” у другим животним преокупацијама: редитељ, педагог, народни посланик, друштвени и културни посленик…
Аутор изложбе и каталога: Зоран Максимовић
Дизајн изложбе и каталога: Љиљана Динић и Бојан Јовановић