Нови Сад: Друштво новинара Војводине

ДРУШТВО НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ

Војвођанских бригада 10/III, Нови Сад

ВЕБ АДРЕСА  (у изради)

КЛУБ ДРУШТВА НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ

Војвођанских бригада 17/III, Нови Сад

Изложба:

Од 11. до 20. 05.2017, Клуб ДНВ је отворен сваког радног дана од 9:00 до 19:00 часова;

Отварање изложбе 11. 05.2017,  у 19.00 часова

ПЛАКАТИРАЊЕ ГЕНОЦИДА

На изложби под називом ПЛАКАТИРАЊЕ ГЕНОЦИДА биће приказано 50 карактеристичних плаката и летака које су штампале власти НДХ и оружане силе Трећег рајха за подручје Срема у време Другог светског рата.

Аутор је у 11 музејских, архивских и других институција из Новог Сада, Београда и Срема прикупио плакате који до сада нису излагани.

Они, пошто до сада нису били публиковани, очигледношћу сведоче о геноцидном карактеру НДХ и додатно документују злочине која је НДХ учинила над Србима, Јеврејима и Ромима.

Посебни програми:

15.05.2017. у 19:00 часова

Представљање књиге „Плакатирање геноцида“ др Драге Његована