PETROVAC NA MLAVI: Zavičajni muzej

zgrada muzeja Petrovac na Mlavi
Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Srpskih vladara 163, Petrovac na Mlavi

VEB ADRESA

STALNA POSTAVKA

Od 10.05. do 20.05.2017. od 08:00 do 22:00 časa osim 19. 05. zbog postavljanja izložbe

Belovodearheološka postavka

Stalna muzejska postavka obuhvata reprezentativne arheološke nalaze sa vinčanskog naselja Belovode (5400-4600. godina stare ere). Arheološka istraživanja na lokalitetu Belovode kod Petrovca na Mlavi odvijaju se neprekidno od 1994. godine. Za dve decenije rada na terenu otkriveno je više stambenih i drugih pomoćnih objekata, a prikupljen je brojan i raznovrstan arheološki materijal.Izložba pokretnih arheoloških nalaza sa Belovoda obuhvata predmete za svakodnevnu upotrebu: keramičke posude, koštane predmete, alatke od kamena i kremena, zatim predmete ritualnog karaktera: antropomorfne i zoomorfne figurine, priveske – amulete, neke tipove posuda korišćenih u ritualne svrhe itd.U kontekstu primarne metalurgije bakra, istaknut je značaj ovog arheološkog nalazišta kao najstarijeg rudarskog i metalurškog centra na Balkanu.

 

Od 10.05. do 18.05.2017. od 08:00 do 22:00 časa

„Pjer Križanić – crteži i karikature“

Izložbu karikatura i crteža Pjera Križanića iz zbirke Umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku čine 24 originalne karikature i crteži, panoi na foreksu sa stranicama iz novine „Politika“ u kojima su karikature objavljivane, panoa  sa karikaturama, i publikacija u kojoj su objavljene karikature. Autor izložbe je Marija Radisavčević Raković, kustos Umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku.

POSEBNI PROGRAMI:

Radionice: Od 11.05. do 18.05. 2017.  Od 10:00do 18:00 časova

„Karikatura kroz pazl igru“

„Pojmovnik istorije i baštine mog kraja“ 

Radionice se organizuju sa decom predškolskog i školskog uzrasta .

Na radionici „Karikatura kroz pazl“ grupa je podeljena u 10 ekipa sa po 3 učesnika u svakoj. Zadatak je da za 10 minuta spoje 3 karikature Pjera Križanića koje su date u vidu pazl delova.

Na radionici „Pojmovnik istorije i baštine mog kraja“ grupa od 25 do 30 učesnika popunjava pojmovnik koji čine slova Azbuke tako što za svako slovo grupa mora da da pojam iz istorije i baštine petrovačkog kraja.

 

13.05.2017. od 10:00 do 14:00 časova

Radionica „Strip 9. trip“

Kako crtamo strip, zašto crtamo strip, kome crtamo strip, tehnike strip crteža… o svemu tome sa decom starijih razreda i ljubiteljima stripa govori i interaktivno učestvuje Spasoje Kulauzov, eminentni strip crtač, gost radionice.

NARODNA BIBLIOTEKA ĐURA JAKŠIĆ / PETROVAC NA MLAVI

Od 11.05. do 20.05. 2017. od  08:00 do  20:00 časova,

otvaranje 11.05.2017. 20:00 – 22:00

Izložbe:

Strip strip

Izložba strip crteža Spasoja Kulauzova, vodećeg i najnagrađivanijeg  strip crtača u nekadašnjoj Jugoslaviji, saradnik poznatih domaćih i svetskih izdavača.

 

Posebni programi:

11. 05. 2017. 20:00 – 22:00

Promocija strip izdanja

 „Crno na belo“ i „Strip strip“

Autor stripova je Spasoje Kulauzova, vodeći i najnagrađivaniji strip crtača u nekadašnjoj Jugoslaviji, saradnik poznatih domaćih i svetskih izdavača. Na promociji će govoriti autor stripova.

18.05.2017. Od 19:00 do 22:00 časova

Prezentacija Umetničke galerije Nadežda Petrović iz Čačka.

U skladu sa temom ovogodišnje manifestacije Muzeji u gostima, s obzirom da u Zavičajnom muzeju gostuje izložba Pjer Križanić – crteži i karikature iz zbirki UG Nadežda Petrović, muzejski savetnik –  istoričar umetnosti Milica Racković predstaviće UG Nadežda Petrović petrovačkoj publici.

 

GALERIJA KRUG (Srpskih vladara 187) / PETROVAC NA MLAVI

Od 11.05. do  20.05. 2017. Od 09:00 do 20:00 časova

Prolećna izložba

Udruženja likovnih umetnika Petrovac

Na tradicionalnoj Prolećnoj izložbi umetničkih radova (slike, skupture, fotografije i grafike) likovni umetnici iz Petrovca na Mlavi, predstaviće se publici sa novim radovima, koje izlažu kao ULUP (Udruženje likovnih umetnika Petrovac).

 

13. Evropska noć muzeja (20. maj)

ZAVIČAJNI MUZEJ

otvaranje 20:00 – 01:00  „Ženska radenička škola u Petrovcu na Mlavi“

Istorijsko-dokumentarna izložba o Podružini ženskog društva i njenoj Ženskoj radeničkoj školi u Petrovcu na Mlavi. Izložba fotografija i originalne arhivske dokumentacije iz porodičnog fonda Selinkićevih. Autor: Milan Jenić, kustos-dokumentarista Zavičajnog muzeja.

 

NARODNA BIBLIOTEKA ĐURA JAKŠIĆ

18:00 – 01:00-  Izložba strip crteža Spasoja Kulauzova 

 

18:00 – 20:00

ZGRADA U DVORIŠTU STARE OSNOVNE ŠKOLE (Srpskih vladara 119)

“Ukusi iz celog sveta“

Odred izviđača “Mlava“ – Petrovac na Mlavi, kao i nekoliko godina unazad sprovodi radionicu “Ukusi iz celog sveta“. Autor radionice je Sanja Stjepanović, starešina Odreda izviđača „Mlava“.

U samo nekoliko sati izviđači Petrovca će vas provesti zemljama sveta. Nećete se voziti vozom, leteti avionom, ali osetićete druge zemlje na jedan čudesan način.

 

GALERIJA „KRUG“

18:00 – 01:00 Prolećnaizložba

UdruženjalikovnihumetnikaPetrovac