ПТТ музеј

Београд: ПТТ музеј

ПТТ Музеј

Мајке Јевросиме 13, Београд

Београд

ВЕБ АДРЕСА

СТАЛНА ПОСТАВКА

Тачка спајања

Стручно вођене од 11.05. до 20. 05. 2017. сваког дана у 17:00 часова

 Циљ нове поставке, под називом „Тачка спајања“, је да приказани експонати посетиоцима омогуће да прате историју и развој Србије као државе и развој приватног и друштвеног живота у земљи. Кроз историју поштанског саобраћаја, преглед предмета који су коришћени, начини транспорта поштанских пошиљака, закона који су доношени, употреба различитих телекомуникационих апарата,  увођења нових поштанских технологија, може се пратити на који начин, колико брзо и са коликим успехом се Пошта укључивала у европске и светске токове.  (Стручно вођење посетилаца кроз сталну поставку „Тачка спајања“ сваког дана  у 17 часова).

ПТТ Музеј
ПТТ Музеј

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

13.05 и 20.05 2017. у 12:00 часова

У термину од 12.00  часова предвиђено је време за дечију радионицу „Поштански сатић – Напиши и пошаљи писмо вољенима“, уз стручно вођење кустоса кроз сталну музејску поставку , након тога у зависности од годишта детета свако дете пише или црта, адресира, лепи маркицу и убацује у поштанско сандуче. Такође радионица обухвата фотографисање малишана и аплицирања поштанске маркице са ликом посетиоца. Сврха радионице је да научи децу на који начин да пишу писма или разгледнице, вид комуникације на коју су готово сви заборавили у данашње време. Радионица је намењена деци од три до десет година.

13.Европска ноћ музеја (20. мај)

У 12:00 часова

Дечјa радионицa „Поштански сатић – Напиши и пошаљи писмо вољенима“часова.